គម្រោងផលប៉ះពាល់កូវីដ-១៩

ផលប៉ះពាល់នៃវិបត្តិកូវីដ-១៩ លើសង្គម-សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា

(Impacts of COVID-19 Crisis on Cambodia’s Socio-Economy)

វត្ថុបំណងស្រាវជ្រាវ

 • សិក្សានិងវាយតម្លៃពីផលប៉ះពាល់នៃវិបត្តិជំងឺកូវីដ-១៩ មកលើសង្គម និងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ដោយផ្តោ​តសំខាន់ទៅលើវិស័យ៖
វិស័យទេសចរណ៍វិស័យអចលនទ្រព្យ
វិស័យហិរញ្ញវត្ថុការងារនិងមុខរបរ
 • សិក្សាពីយុទ្ធសាស្រ្ត បទពិសោធន៍ និងដំណោះស្រាយផ្សេងៗដែលប្រទេសមួយចំនួនបានអនុវត្ត ឬគ្រោងនឹងអនុវត្តដើម្បីការស្តារ ក៏ដូចជាពង្រឹងវិស័យនានាដែលជាសរសរទ្រូង​សេដ្ឋកិច្ចជាតិឡើងវិញ ក្រោយការកើតមាននៃវិបត្តិនានា រួមទាំងវិបត្តិកូវីដ-១៩នេះផ្ទាល់ផងដែរ

រយៈពេលស្រាវជ្រាវ៖ ១០ខែ

សមាជិកគម្រោង៖

.រគោត្តនាម-នាមកម្រិតសញ្ញាបត្រជំនាញឯកទេស
បណ្ឌិត ផុន កសិកាទីប្រឹក្សាគម្រោង
លោក លី តុងប្រធានគម្រោង
លោក មាឃ សារីអនុប្រធានគម្រោង
បណ្ឌិត ទុយ យូឃីមសមាជិកគម្រោង
លោក  ឃិន យ៉ង់សមាជិកគម្រោង
បណ្ឌិត ប៉ាន់ វុត្ថាសមាជិកគម្រោង
បណ្ឌិត ហែម ឡាចសមាជិកគម្រោង
លោក ឈុន ផាវ៉េងសមាជិកគម្រោង

របាយការណ៍ស្រាវជ្រាវ៖

 1. Slot Online Terpercaya
 2. Judi Slot Online Jackpot Terbesar
 3. Judi Slot Terpercaya
 4. Kumpulan Situs Judi QQ Online Terpercaya
 5. Situs Slot Deposit Pulsa dan Slot Online Terbaik
 6. Slot Hacker
 7. Situs Slot Online Terbaik
 8. Slot Gacor Gampang Menang
 9. Slot Online
 10. Situs Slot Online Terbaik 2022
 11. Slot RTP Pragmatic
 12. Situs Slot Gacor 2022