ដោយ៖ លោក ឈឿន សាវន (បេក្ខជនបណ្ឌិត ផ្នែកទេសចរណ៍)ប្រធានផ្នែកនីតិសាស្រ្ដនិងវិទ្យាសាស្រ្ តសេដ្ឋកិច្ចវិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្រ្ត និង វិទ្យាសាស្រ្តសង្គម

១-អាដាម ស្មីត(១៧២៣-១៧៩០)

អាដាម ស្មីត ទស្សនៈមានលក្ខណៈសាមញ្ញ ពោលគឺ «ប្រសិនបើមាន​ទំនិញ ឬ សេវាខ្លះ ដែលបុគ្គលិកម្នាក់ៗឲ្យតម្លៃ ប៉ុន្តែ វាមិនទាន់ត្រូវបានផលិត​នូវ​ឡើយ នោះសហគ្រិននឹងស្ម័គ្រចិត្តវិនិយោគទៅលើផលិតកម្មទំនិញ និង សេវា​នោះ។ សហគ្រិនជាទូទៅ តែងតែស្វែងរកឱកាសដូច្នោះដើម្បីផលប្រយោជន៍​របស់ខ្លួន»។ ការពិត នៅក្នុងការអនុវត្តន៍ជាក់ស្តែង ប្រសិនបើតម្លៃដែលអ្នក​ប្រើប្រាស់ផ្តល់ឲ្យចំពោះផលិតផលណាដែលខ្ពស់ជាងថ្លៃដើមផលិតកម្ម​ សហ​គ្រិននឹងផលិតទំនិញ នោះទទួលជោគជ័យក្នុងការបំពេញតម្រូវការរបស់អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់ ដែលប្រការនេះគេអាចនឹងបន្តអត្ថិភាពរបស់គេនៅក្នុងទីផ្សារតទៅ​ទៀត។ គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា ក្នុងគំនិតនេះ រដ្ឋមិនត្រូវចូលរួមក្នុងការសម្រេចចិត្តថា តើត្រូវផលិតទំនិញណា ឬ តម្រូវឲ្យសហគ្រាសមូយណាជាអ្នកផលិតនោះទេ។

អាដាម ស្មីត មានបំណងចង់បង្ហាញថាកត្តាជំរុញការប្រកួតប្រជែង និង ប្រាក់ចំណេញ នឹងធ្វើឲ្យបុគ្គលិកម្នាក់ៗ ខិតខំដើម្បីសម្រេចចិត្តបានប្រយោជន៍​ដល់ខ្លួន ហើយប្រការ នេះទីបំផុតនឹងបម្រើដល់ផលប្រយោជន៍សាធារណៈ។ ក្នុងន័យនេះ ដោយសារតែហេតុផលប្រាក់ចំណេញ និង លើកទឹកចិត្តឲ្យបុគ្គល​ម្នាក់ៗប្រកួតប្រជែងក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ទំនិញដល់មានតម្រូវការ។ ទីបំផុតមានតែ​សហគ្រាសដែលផលិតទំនិញតាមតម្រូវការនៅក្នុងតម្លៃកម្រិតទាប តាមតែអាច​ធ្វើទៅបានទេ ដែលអាចរក្សាអត្ថិភាពរបស់ខ្លួនបាន។ អាដាម ស្មីត បានអះអាង​ទៀតថា សេដ្ឋកិច្ចនឹងត្រូវដឹងនាំដោយដៃអរូបី (Invisible Hand) ក្នុងការផលិត​នូវអ្វីដែលគេចង់បាន និង តាមមធ្យោបាយដ៏ប្រសើរបំផុតដែលអាចធ្វើទៅបាន។

គំនិតរបស់អាដាម ស្មីត មានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងដល់រដ្ឋាភិបាល និង សេដ្ឋវិទូទាំងឡាយនាសម័យរបស់ខ្លួន។

២-ហ្សូហ្សេហ្វ ស៊្សូមពីទ័រ (១៨៨៣-១៩៥០)

ហ្សូហ្សេហ្វស៊្សូមពីទ័រ​ (Joseph Schumpeter) សេដ្ឋិច្ចសំដៅទៅលើអ្វីៗ​ទាំងអស់ដែលជាប់ពាក់ពន្ធទៅនឹងការផ្លាស់ប្តូរ។ គាត់បានសិក្សាទាំង​ការផ្លាស់​ប្តូរសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងរយៈពេលខ្លី និង និន្នាការសេដ្ឋកិច្ចរយៈពេលវែង ហើយគាត់​ក៏បានត្រួតពិនិត្យផងដែរនូវកត្តាទាំងឡាយ ដែលរួមចំណែកឲ្យមានការកើន​ឡើង និង ធ្លាក់ចុះនៃមូលធននិយម។

ស៊្សូមពីទ័រ «ភ្នាក់ងារសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយជោគជ័យ អាស្រ័យទៅនឹង​បញ្ហា​ ឬ គោលនយោបាយគាំពារ និង ឧបករណ៍គោលនយោបាយ​សេដ្ឋកិច្ច​ផ្សេងៗទៀតៗ»។ ក៏ប៉ុន្តែ ទោះបីជាយ៉ាងណា ការវិវត្តន៍សេដ្ឋកិច្ច សង្គម និង ការ​ជឿនលឿនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចវិទ្យា ព្រមទាំងឥទ្ធិពលនៃសកលភាវូបនីកម្ម ទាមទារ​ឲ្យ​មានកំណែតម្រូវនៃគំរូនេះ។

ទីមួយ កំណើននៃវណ្ណៈសហគ្រិន ទីផ្សារ និង ផ្នែកឯកជន ដែលកាន់តែ​រឹងមាំបានបន្ថយការធ្វើអន្តរាគមន៍របស់រដ្ឋក្នុងសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ច។ ជាក់ស្តែង​សេដ្ឋកិច្ចសំខាន់ៗ និង ក្រុមវិនិយោគ ដែលមានផលប្រយោជន៍ពិសេស បាន​ក្លាយ​ទៅជាអ្នកបញ្ចូលដ៏មានឥទ្ធិពលទៅលើប្រតិបត្តិការរបស់រដ្ឋ។

ទីពីរ ការជឿនលឿនយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃបច្ចេកវិជ្ជា និង សកលភាវូប​នីយ​កម្ម​ទំនាក់ទំនងខាងសេដ្ឋកិច្ច ​ធ្វើឲ្យមានសេចក្តីត្រូវការខ្លាំងឡើងចំពោះ​សហគ្រាសក្នុងការព្យាករណ៍ និង ភាពអាចផ្លាស់ប្តូរទៅបាន តាមការប្រែប្រួល​សេដ្ឋកិច្ច។ ភាពស្ពឹក (Rigidity) នៃរបបគ្រប់គ្រង និង ឧបករណ៍ជាច្រើនរបស់រដ្ឋ គឺមិនសមស្របចំពោះតួនាទីថ្មីនេះទេ។ ដូច្នេះ ត្រូវបង្កើតតួនាទីថ្មីមួយសម្រាប់រដ្ឋ ដែលផ្អែកលើការរួមផ្សំនៃអន្តរាគមន៍ផ្លាស់ និង ដោយប្រយោលដែលមាន​និន្នាការ​ទន់ភ្លន់តាមកាលៈទេសៈ។ ក្នុងន័យនេះ គំរូ «ការសម្របសម្រួល​តាម​ទីផ្សារ «​ស៊្សូមពីទ័រ (Market Friendliness) ជាលក្ខណៈសម្គាល់ដ៏សំខាន់នៃ​តួនាទី​របស់រដ្ឋ និង ទីផ្សារក្នុងសេដ្ឋកិច្ច។

៣-កេនស៍ (១៨៨៣-១៩៤៦)

ទ្រឹស្តីសាមញ្ញ ស្តីពីការប្រើប្រាស់ដែលលើកឡើងដោយ កេនស៍ បង្ហាញ​ថា ចំណាយរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ ទទួលឥទ្ធិពលជាចម្បងពីចំណូលចរន្ត។ ការ​ទាញ​សន្និដ្ឋានមួយចេញពីទ្រឹស្តីសាមញ្ញរបស់កេនស៍ គឺថា មួយផ្នែកនៃចំណូល ដែលបានប្រើប្រាស់អាចថយចុះ ហើយមួយចំណែកដែលបានសន្សំទុក អាច​កើន​ឡើងនៅពេលដែលចំណូលកើនឡើង។

ការទទួលស្គាល់ថា ចំណាយពឹងអាស្រ័យទៅលើចំណូលពេលអនាគត​ជួយឲ្យគេអាចពន្យល់អំពីការពិតនេះ។ នៅពេលណាដែលចំណូល​របស់ខ្ញុំ​កើន​ឡើង ខ្ញុំរំពឹងថានឹងបង្កើនចំណាយរបស់ខ្ញុំនៅពេលអនាគត។ ជាលទ្ធផល ខ្ញុំចាំបាច់ត្រូវសន្សំថវិកាកាន់តែតិចនាពេលបច្ចុប្បន្ន សម្រាប់ការប្រើប្រាស់នៅ​ពេលអនាគត។

៤-ហ្រ្វីដមែន (១៩១២-២០០៦)

ទ្រឹស្តីហ្រ្វីដមែន (ទីមួយ) ការសិក្សារបស់លោកអំពីអនុគមន៍នៃខ្សែកោង​ប្រើប្រាស់ (ទីពីរ) ទឡ្ហីករណ៍ស្តីពីការលំបាក និង បញ្ហាជាមួយការអនុវត្តគោល​នយោបាយស្ថិរភាវូបនីយកម្ម (ទីបី) ការចូលរួមចំណែករបស់លោកក្នុង​ប្រវត្តិ​សាស្ត្រ និង ទ្រឹស្តីរូបិយវត្ថុ។

ក្នុងចំណោមសេដ្ឋវិទូទាំងអស់ ហ្រ្វីដមែន មានកិត្តិស័ព្ទយ៉ាងល្បីល្បាញ​បំផុត​ ដោយសារបូជនីយកិច្ចរបស់លោក ប្រឆាំងនឹងបដិវត្តន៍កេនស៍និយម (Keynesian Revolution)។ ទង្វើនេះពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើទឡ្ហីករណ៍ប្រឆាំងនឹងការ​ប្រើប្រាស់គោលនយោបាយស្ថិរភាពវូបនីយកម្ម ដើម្បីគ្រប់គ្រងអតិផរណា ឬ និកម្មភាព។ ចំពោះហេតុផលមួយចំនួន ហ្រ្វីដមែន បានលើកឡើងថា គោល​នយោបាយសារពើពន្ធមិនអាចដំណើរការបានទេ។ ចំណែកឯគោលនយោបាយ​​សារពើពន្ធ សកម្មធ្វើឲ្យខួបសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែដុនដាបថែមទៀត និង បណ្តាលឲ្យ​មាន​អតិផរណាកាន់តែខ្លាំងឡើង។ ស្នាដៃរបស់ ហ្រ្វីដមែន ស្តីពីអនុគមន៍ខ្សែ​កោងនៃការប្រើប្រាស់តួនាទីរូបិយវត្ថុក្នុងសេដ្ឋកិច្ច និង អត្រានិកម្មភាពធម្មជាតិ ទាំងអស់នេះ សុទ្ធតែមានប្រតិឃាតប្រឆាំងនឹងទស្សនៈបែបអន្តរាគមន៍និយម​របស់កេនស៍ និង អ្នកដែលយល់ស្របតាម កេនស៍។ ស្នាដៃរបស់ ហ្រ្វីដមែន គាំទ្រទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោក អំពីសេដ្ឋកិច្ចមួយដែលដំណោះស្រាយបាន​ប្រសើរបំផុត ប្រសិនបើពុំមានការជ្រៀតជ្រែកដោយអ្នកកំណត់គោល​នយោបាយ​សេដ្ឋកិច្ច។

៥-ទ្រឹស្តីឧត្តមភាពប្រៀបធៀប និង ឧត្តមប្រកួតប្រជែង

ក.ទ្រឹស្តីឧត្តមភាពប្រៀបធៀបរបស់លោក អាដាំស្មីត ឆ្នាំ១៧២៣-១៧៩០

ការងារជាប្រភពនៃគ្រប់ធនធាននៃគ្រប់តម្លៃ។ អាដាំស្មីត ធ្វើការវិភាគ​ធនធានចំណុះទៅនឹងការងារ ការចាត់ចែងការងារ ការបែងបែកការងារ។ ជន​ម្នាក់បានដឹងខ្លួនឯងថាសម្បទានពីកំណើតគឺចេះធ្វើធ្នូ ប៉ុន្តែ ពុំសូវមានសម្បទាន​ចំពោះការប្រមាញ់។ ជននោះក៏ធ្វើធ្នូជាច្រើន ដោយបង់បោះចោលនូវសកម្ម​ភាព​ប្រមាញ់ ហើយផ្លាស់ប្តូរធ្នូដែលគាត់ផលិតបាន ជាមួយនឹងសត្វដែល​គេ​បរបាញ់​បាន។ គាត់អាចនឹងទទួលបានសត្វដ៏ច្រើន ដោយសារតែគាត់ធ្វើធ្នូជា​ជាងគាត់ទៅបរបាញ់សត្វដោយខ្លួនឯង។ ផ្ទុយទៅវិញ អ្នកបរបាញ់ក៏មាន​សេចក្តី​រីករាយ ដោយបានទទួលនូវធ្នូដែលមានគុណភាពល្អ ការបរបាញ់របស់​គេ​ក៏បានកើតឡើង។

តាមទស្សនរបស់ លោកអាដាំស្មីត កម្មករម្នាក់នៅដាច់តែឯងទោះបើជា​មាន​ភាពប៉ិនប្រសបយ៉ាងណា ក៏មិនអាចឈានដល់ការផលិតនូវម្ជុលបានច្រើន​ក្នុងមួយថ្ងៃដែរ។ ប៉ុន្តែ កម្មករជាច្រើនដែលការងារត្រូវបានចាត់ចែង ក្នុងកម្មន្ត​សាលមួយ ដែលមានផលិតកម្មខ្ពស់ ជាងកម្មករម្នាក់ទាក់ពីខ្សែរម៉ូប៉ីនកម្មករ​ម្នាក់​ទៀតរៀតរៀបចំឲ្យត្រង់ អ្នកទីបីកាត់ជាកង់ អ្នកទីបួនសម្រួច អ្នកទីប្រាំសំលៀង​ខាងចុងសម្រាប់ធ្វើក្បាល តាមរបៀបនេះ កម្មករដប់អ្នកអាចផលិតម្ជុលចំនួន ៤៨.០០ក្នុងមួយថ្ងៃ។ មូលធនបានអនុញ្ញាតឲ្យមាននូផលិតកម្មនៃការងារ។ ហេតុអ្វីបានជាផលិតកម្មកើនឡើង?

១-មានការបែងចែកភារកិច្ចធ្វើឲ្យមានការរីកចម្រើន ខាងភាពប៉ិន​ប្រសប់របស់បុគ្គលម្នាក់ៗ

២-គេអាចអនុវត្តន៍ជាក់ស្តែង នូវការចំនេញពេលវេលាដែលត្រូវ​ឆ្លងកាត់​ពីប្រតិបត្តិការមួយទៅប្រតិបត្តិការមួយទៀត។

៣-ការចាត់ចែងណាមួយ ដែលបង្កើននូវសមត្ថភាពច្នៃប្រឌិត និង ការបញ្ជូលនូវបច្ចេកវិទ្យាថ្មីរបស់មនុស្ស។

ការបែងចែកការងារបានធ្វើឲ្យ​ពិភពលោកប្រែប្រួល ទៅជារោងជាង​ដ៏​ទូលំទូលាយមួយ ដែលបុគ្គលម្នាក់ៗមានសមត្ថភាពរៀងៗខ្លួន មានឯកទេស​រៀងៗខ្លួន។ ដូចគ្នាដែរ ប្រទេសដែលផលិតស្រូវអាចដោះដូរជាមួយប្រទេស ផលិត​គ្រឿងយន្តកសិកម្ម ដោយពួកគេផលិតអង្ករកាន់តែច្រើន ហើយដូរ​យក​គ្រឿងយន្តកសិកម្មបានកាន់តែច្រើន។ អ្នកផលិតគ្រឿងយន្តកសិកម្ម រីករាយ​ណាស់ដោយគ្រឿងយន្តរបស់គាត់ដូរអង្ករបានច្រើន។ រីឯអ្នកផលិតអង្ករ ក៏​រីករាយ​ដែរ ដោយសារអង្កររបស់ គាត់ដូរបានគ្រឿងយន្តកសិកម្មយកមក​ប្រើ​ប្រាស់ ដើម្បីផលិតស្រូវអង្ករបានកាន់តែច្រើន ធ្វើឲ្យផលិតកម្មអង្កររបស់​គាត់​កើនឡើង។ ប៉ុន្តែអ្នកផលិតអង្ករអ្នកម្នាក់នៅដាច់តែឯង មិនអាចផលិតអង្ករ​បាន​ច្រើនឡើយ។ កម្មករជាច្រើនធ្វើការងារដែរ៖

-ម្នាក់នៅទីលានហាលស្រូវដើម្បីហាលស្រូវ

-ម្នាក់ទៀតបើកគ្រឿងចក្រប្រមូលស្រូវពីលាន ដាក់ក្នុងតៅម៉ាស៊ីន​ដើម្បី​កិន

-កម្មករទីបីឈរបញ្ជាម៉ាស៊ីន និង កែតម្រូវធ្មេញត្បាល់

-កម្មករទីបួន ច្រក​ ថ្លឹង​ដេរការុងអង្ករ

-កម្មករទីប្រាំលើកអង្ករដាក់ម៉ាស៊ីន នាំកាន់កន្លែងស្តុកអង្ករ

-កម្មករទីប្រាំមួយ រៀបចំអង្ករនៅកន្លែងស្តុកតាមបច្ចេកទេស

-កម្មករម្នាក់ទៀតដឹកជញ្ជូនទៅកន្លែងសម្រាប់ធ្វើការបែងចែក

-កម្មករតែប្រាំពីរអ្នកអាចផលិតអង្ករបាន៥០តោន ឬ ច្រើនជាងនេះ ក្នុង​មួយថ្ងៃ ដោយសារកម្មករម្នាក់ៗមានសមត្ថភាព និង ឯកទេសរៀងៗខ្លួន។

ខ. ទ្រឹស្តីឧត្តមភាពប្រៀបធៀបរបស់លោក ដាវីតរីកាដូ

លោក ដាវីតរីការដូ ពឹងផ្អែកលើការសន្មត់ដូចតទៅ៖

១-មានតែប្រទេសពីនិងផលិតផលពី

២-ពាណិជ្ជកម្មសេរី

៣-កំលាំងពលកម្មនៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗ មានចលនា​ពេញលេញ ​ប៉ុន្តែ អតុល្យភាពរវាងប្រទេសទាំងពីរ

៤-ថ្លៃដើមផលិតកម្មថេរ

៥-គ្មានចំណាយដឹកជញ្ជូន

៦-គ្មានការប្រែប្រួលបច្ចេកវិទ្យា

ប្រសិនបើប្រទេសមួយ មានឧត្តមភាពដាច់ខាតនៅក្នុងផលិតកម្ម​ផលិត​ផល​ទាំងពីរ ដោយការធ្វើឯកទេសនីយកម្ម ពាណិជ្ជកម្មរបស់​ប្រទេសទាំងពីរ នៅតែទទួលប្រាក់ចំណេញ ប្រទេសមួយដែលមាន​ឧត្តមភាពប្រៀបធៀប នៅពេលដែលខ្លួនមិនអាចផលិតទំនិញឲ្យមាន​ប្រសិទ្ធិភាពខ្លាំងជាងប្រជាជនដ៏ទៃទៀត ក៏ប៉ុន្តែ ផលិតទំនិញឲ្យ​មាន​ប្រសិទ្ធិភាពខ្លាំងជាងទំនិញដ៏ទៃទៀតដែលខ្លួនមាន។

សន្មតថាប្រទេសទាំងឡាយ ត្រូវបានជំរុញដោយការធ្វើជាអតិបរិមា នៃផលិតកម្ម និង ការប្រើប្រាស់។ សន្មតថាមាន​ប្រទេសតែពីរទេ​ដែល​បាន​រួបរួមនៅក្នុងផលិតកម្ម និង ការប្រើប្រាស់ទំនិញតែពីប៉ុណ្ណោះ។ សន្មតថា វាគ្មានថ្លៃដើមនៃការដឹងជញ្ជូនទំនិញ ដែលធ្វើពាណិជ្ជកម្ម​សន្មតថា ការធ្វើឯកទេសនីយកម្មលើទំនិញតែមួយ មិនអាចទទួលបាន​លទ្ធផលនៃប្រាក់ចំណេញដ៏មានប្រសិទ្ធិភាពបានទេ។

គ.ទ្រឹស្តីឧត្តមភាពនៃការប្រកួតប្រជែង

ទ្រឹស្តីឧត្តមភាពនៃការប្រកួតប្រជែងរបស់លោក ដាវិតរីកាដូ ឯកទេស​កម្ម​បង្កើនផលិតភាពដំណើរការ ដែលប្រជាជាតិនាំទំនិញចេញ ជាប់ទាក់ទងទៅនឹងការដោះដូរក្នុងចំណោមប្រទេសទីទៃពីគ្នា។ នៅពេលខ្លះ ក្រុមខ្លះមាន​គោល​ដៅធ្វើពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេស ហើយប្រទេសនានាបង់ពន្ធលើទំនិញនាំចូល ឬ ក៏បង់តាមចំនួនកម្រិត ការអនុវត្តបែបនេះហៅថាការការពារនិយម​សេដ្ឋកិច្ច​មួយ ដែលចូលរួមក្នុងសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក គឺជាខឿនសេដ្ឋកិច្ចបើកចំហរឲ្យ​មាន​ការ​ប្រកួតប្រជែង រង្វាស់ដ៏មានសារៈសំខាន់មួយនៃភាពបើកចំហរ ​គឺរ៉េត្យូ​នៃ​ការនាំចេញ ឬ នាំចូលរបស់ប្រទេសមួយ ធៀបទៅនឹងផលទុន​ជាតិដុល​របស់​ប្រទេសគេប្រទេសនីមួយៗ ឯកទេសកម្មក្នុង។ ផលិតកម្ម និង នាំចេញទំនិញ​ដែលគេអាចផលិតដោយថ្លៃធៀបទាប ក្នុងករណីដែលគេមានឧត្តមភាពខ្ពស់​ជាងប្រទេសដ៏ទៃ ប្រទេសផ្សេងទៀតនឹងនាំចូលទំនិញដែលផលិតផល​របស់​គេមានតម្លៃខ្ពស់ ក្នុងករណីដែលគេពុំសូវមានឧត្តមភាពផលិត ឬ តិចជាង​ប្រទេសដ៏ទៃទៀត។ ហេតុអ្វីបានជាប្រទេសនានា​ធ្វើឯកទេសកម្មក្នុងផលិតកម្ម? លោកដាវិតរីកាដូ ឆ្នាំ១៨១៧ បានផ្តល់នូវភស្តុតាងដ៏ល្អនៃឯកទេសកម្ម​អន្តរជាតិ​ដោយទទួលបានផលពីជាតិមួយហៅថា ផលនៃច្បាប់ឧត្ថមភាពប្រកួតប្រជែង។ ការប្រកួតប្រជែងដោយសេរី គឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារ។ ភាពផ្តាច់​មុខ​ផ្ទុយនឹងការប្រកួតប្រជែងដោយសេរី កើតឡើងនៅពេលក្រុមហ៊ុន ឬ ក្រុម​តូច​មួយនៃក្រុមហ៊ុនត្រួតត្រាលើទីផ្សារផ្គត់ផ្គងទំនិញ ឬ សេវាទាំងមូល​ដែលគ្មាន​ទំនិញ ឬ សេវាស្រដៀងគ្នាមកជំនួសបាន។ នៅពេលភាពផ្តាច់មុខកើត​មាន​ហើយ ក្រុមហ៊ុននានាអាចធ្វើសេចក្តីសម្រេច អំពីការកំណត់ថ្លៃឯករាជ្យ​ពីយន្ត​ការ​ថ្លៃ។ មានចំណុចសំខាន់បីដែលកើតឡើង៖

១-តាមភាពផ្តាច់មុខថ្លៃមានកំរិតខ្ពស់ជាង តាមការប្រកួតប្រជែង​ដោយ​សេរី។

២-តាមភាពផ្តាច់មុខប្រាក់ចំណេញ មានកម្រិតខ្ពស់ជាងតាម​ការ​ប្រកួតប្រជែងដោយសេរី

៣-តាមភាពផ្តាច់មុខ ប្រសិទ្ធិភាពផលិតផលមានកម្រិតទាបជាងការ​ប្រកួតប្រជែងសេរី។

ការប្រកួតប្រជែងសេរី​ ធ្វើឲ្យការបែងចែកនូវធនធានមាន​ប្រសិទ្ធិភាព​អតិបរមា។ ដោយមកពីភាពផ្តាច់មុខ កម្រទទួលបាននៅកម្រិតដូចគ្នានៃ​ប្រសិទ្ធិ​ភាពនោះ ការប្រកួតប្រជែងសេរីត្រូវតម្លើងឲ្យនៅពីលើភាពផ្តាច់មុខ នៅក្នុង​សេដ្ឋ​កិច្ច​ទីផ្សារ។ ផលិតផលខុសប្លែកគ្នាជាលក្ខណៈល្អ នៃភាពប្រកួតប្រជែង​ហើយការឃោសនាគឺជាមធ្យោបាយមួយ នៃមធ្យោបាយមួយនៃមធ្យោបាយធំៗ​ទាំងឡាយនៃការធ្វើឲ្យសម្រេច ហើយបន្ថែមកំលាំងចំពោះផលិតផលខុសប្លែក​គ្នា ដោយបង្កើតរូបសញ្ញាការឃោសនា បញ្ចុះបញ្ចូលញ៉ាំងឲ្យមានភាព​ស្មោះ​ត្រង់ក្នុងចំណោមអតិថិជននានា។ ឧត្តមភាពប្រកួតប្រជែង​ ផ្តោតជាសំខាន់លើផលិតផលប្រសើរ ថ្លៃប្រសើរ ផ្សព្វផ្សាយប្រសើរ បែងចែកប្រសើរ មនុស្សប្រសើរ៕

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  1. Daftar Slot Online
  2. Slot Demo 2023 Gratis
  3. Game Slot Online
  4. Situs Slot Gacor
  5. Slot Online Terpercaya
  6. Link Slot Gacor Malam Ini
  7. Link Slot Gacor 2023
  8. Info Slot Gacor Malam Ini
  9. Slot Gacor Hari Ini