លោក យិន ពោ មន្រី្តស្រាវជ្រាវវិទ្យាសា្ថនមនុស្សសាស្រ្ត និងវិទ្យាសាស្រ្តសង្គម ១.១-មូលដ្ឋានទ្រឹសី្តនៃរដ្ឋបាលសាធារណៈ ១.១.១-និយមន័យរបស់រដ្ឋ បើយើងសង្កេតមើលទិដ្ឋភាពរួមទាក់ទងទៅនឹងនិយមន័យរបស់រដ្ឋនេះ មានសំណួរជាច្រើនបានលើកឡើងថា តើរដ្ឋមានអត្ថន័យ​យ៉ាង​ដូចម្តេច? វាមាន​ប្រភពចេញមកពីណា?

១.១-មូលដ្ឋានទ្រឹសី្តនៃរដ្ឋបាលសាធារណៈ

១.១.១-និយមន័យរបស់រដ្ឋ

បើយើងសង្កេតមើលទិដ្ឋភាពរួមទាក់ទងទៅនឹងនិយមន័យរបស់រដ្ឋនេះ មានសំណួរជាច្រើនបានលើកឡើងថា តើរដ្ឋមានអត្ថន័យយ៉ាងដូចម្តេច? វាមានប្រភពចេញមកពីណា? មានអ្នកប្រាជ្ញជាច្រើនបានខិតខំពន្យល់បកស្រាយតាមការយល់ឃើញរៀងខ្លួនៗ៖

អ្នកខ្លះយល់ថា ការរីកលូតលាស់នៃបំណែងចែកការងារនៅក្នុងសង្គមបានជម្រុយឱ្យសង្គមបង្កើតឱ្យមានស្ថាប័នអំណាចមួយដើម្បីគ្រប់គ្រងផលិតផលដែលសង្គមទទួលបានដើម្បីទប់ស្កាត់ការដណើ្តមយកនូវផលិតផលដែលផលិតបានលើសពីតម្រូវការ។

អ្នកខ្លះយល់ថា ការលេចឡើងនូវកម្មសិទិ្ធឯកជន ការដណ្តើមយកកម្មសិទិ្ធឯកជន ការបែងចែកវណ្ណៈ និងការជិះជាន់កម្លាំងពលកម្មជាហេតុដែលនាំឱ្យបង្កើតរដ្ឋឡើង។

ការវាយប្រហារដណ្តើមប្រជាជនជាតិមួយមកលើប្រជាជាតិមួយទៀតដើម្បីដណ្តើមយកដែនដីមកគ្រប់គ្រងជាហេតុដែលនាំឱ្យបង្កើតរដ្ឋដែលក្នុងនោះអ្នកឈ្នះជាអ្នកត្រួតត្រាលើអ្នកចាញ់ចាញ់។

បើផ្នែកលើទិដ្ឋភាពប្រវតិ្តសាស្រ្ត រដ្ឋត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយសារតែតម្រូវការរបស់ក្រុមមនុស្សដែលមានពូជអំបូរតែមួយ រស់នៅលើដែនដីណាមួយជាក់លាក់ បានទាមទារឱ្យបង្កើតស្ថាប័នមួយសម្រាប់ដោះស្រាយ សម្របសម្រួលវិវាទផ្សេងៗដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងសង្គមរបស់ពួគគេ។  ទស្សនៈមានន័យថា រដ្ឋជាស្ថាប័នអំណាចមួយដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីទប់ស្កាត់នូវរាល់ការបង្កាត់ពូជសាសន៍ពីក្រុមមួយទៅក្រុមមួយផ្សេងទៀត។

ដូចនេះយើងអាចនិយាយបានថា កំណើតដំបូងរបស់រដ្ឋ​ គឺជាផលិតផលនៃដំណើរការរីកលូតលាស់របស់កត្តាជាជីវសាស្រ្ត សេដ្ឋកិច្ច វប្បធម៌ នយោបាយ និងសាសនា។ល។ឧ ការចាប់កំណើតបុរីរដ្ឋកិ្រកនៅឆ្នាំ៨០០ដល់ឆ្នាំ១៦៨ មុនគ្រឹស្តសករាជ។ ការចាប់កំណើតអាណាចក្ររដ្ឋរ៉ូមាំងក្នុងតំបន់ទី្វបលោកខាងលិចនៅ២៧ឆ្នាំមុនគ្រឹស្តសករាជ និងនៅកម្ពុជាដូចជាការកកើតទឹកដីនៅសម័យព្រះនាងលីវយី ដែលមានឈ្មោះថានគរគោកធ្លកនាសតវត្សរ៍នៃគ្រឹស្តសករាជ។

តែទោះជាយ៉ាង មានអ្នកប្រាជ្ញជាច្រើនដែលឱ្យអត្ថន័យទៅលើរដ្ឋ ដូចជាលោក អារីស្តូតយល់ថា រដ្ឋជាទំរង់ម្យ៉ាងក្នុងការប្រាស្រ័យទាក់ទងគ្នាទៅវិញទៅមករបស់មនុស្សដើម្បីទទួលបាននូវភាពប្រសើរនៃជីវិត។ ចំណែកលោកកាល់ម៉ាក្សយល់ថា រដ្ឋគឺជាក្បាម៉ាស៊ីនគ្របដណ្តបលើសង្គម និងជាឧបករណ៍ជិះជាន់ពីវណ្ណៈមួយទៅលើវណ្ណៈមួយទៀត។ បើតាមទស្សនៈកង់ យល់ថា  រដ្ឋ គឺជាអង្គការបង្រួបបង្រួមចូលគ្នានៃកន្សោមមនុស្សដ៏ច្រើនកុះករក្រោមសំណាញ់ច្បាប់នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញតែមួយ។

តែបើតាមអនុសញ្ញាម៉ុងតេវីដេអូ ចុះថ្ងៃទី២៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ១៩៣៣ សី្តពីសិទិ្ធ និងកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋបានឱ្យនិយមន័យក្នុងមាត្រា១ថា រដ្ឋក្នុងឋានៈជានីតិបុគ្គលអន្តរជាតិ ត្រូវមានលក្ខណៈវិនច្ឆ័យដូចតទៅ៖ មានទឹកដីរដ្ឋ​ក្នុងឋានៈជានីតិបុគ្គលនៃនីតិអន្តរជាតិ ត្រូវមានលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ៤យ៉ាងគឺ មានប្រជាពល​រដ្ឋជាអចិន្រ្តៃយ៍ មានទឹកដីមួយជាកំណត់ មានរដ្ឋាភិបាល និងមានសមត្ថកិច្ចនៅក្នុងការកសាងទំនាក់​ទំនងជាមួយរដ្ឋដទៃ[1]

មានទស្សនៈជាច្រើនដែលមានលើកឡើង និងពន្យល់យ៉ាងច្បាស់លាស់ក្នុងអត្ថន័យ​នយោ បាយ​ប្រវតិ្តសាស្រ្ត​ដែលបានលើកនូវហេតុផលសំខាន់ៗខុសគ្នានៃការកកើតឡើងរបស់រដ្ឋ[2]

រដ្ឋក៏ដូចជាបុគ្គលដែរ ឆ្លងកាត់ទៅតាមច្បាប់ធម្មជាតិ គឺ កើត ឈឺ ស្លាប់។ រដ្ឋមកើតឡើងនៅ ពេល​ដែលមានធាតុផ្សំបួន គឺមានទឹកដី មានប្រជាពលរដ្ឋ និងនិង​រដ្ឋាភិបាល ចំណែករដ្ឋស្លាប់នៅពេលណា​ដែលមានវិបតិ្តប៉ះពាល់ដល់ធាតុផ្សំណាមួយរបស់វា[3]។ រដ្ឋដែលមានវិបតិ្ត ហើយពុំអាចដោះស្រាយវិបតិ្តនេះបាន រដ្ឋនោះតែងប្រឈមនឹងការរលត់​រលាយជានិច្ច ដោយបាត់ធាតុផ្សំណាមួយរបស់ខ្លួនបានត្រូវបាត់បង់ទាំងស្រុង[4]។ រដ្ឋ គឺជាសង្គមមនុស្ស​ដែលរស់នៅជាប់លាប់លើទឹកដីមួយ​ ដោយមានអំណាច​​នយោ​បាយ​មួយគ្រប់គ្រងយ៉ាងទៀតទាត់។​ ក្នុងន័យនេះដើម្បីក្លាយជារដ្ឋមួយត្រូវមានធាតុផ្សំរបស់វា ​ទឹកដី ប្រជា​ជន និងអំណាចនយោបាយ[5]។ រដ្ឋ​គឺជាការប្រកាន់​យករបបនយោបាយមួយ ហើយ​​​រដ្ឋ​នីមួយៗ​ដែលកើត​មានឡើង អាស្រ័យដោយការប្រមូល​ផ្តុំនៃប្រជាពលរដ្ឋ”ប្រជាជន”ដែលមានភាសា វប្បធម៌ ប្រពៃណីទំនៀមទំលាប់​ និងរបបសេដ្ឋកិច្ច​រួមគ្នា។ ដូចនេះហើយរដ្ឋ​កើត​ឡើង​ពីការប្រមូលផ្តុំ​របស់​ប្រជា​ជន​​ដោយប្រកាន់យករបបនយោ​បាយ​តែ​មួយដូចគ្នា[6]។ មានទស្សនៈផេ្សងៗរបស់អ្នក​ប្រាជ្ញដ៏ល្បី​ល្បាញ ជាច្រើនបានរួមចំណែកក្នុងការឱ្យនិយមន័យទៅលើពាក្យថា រដ្ឋ ដូចជាអារីស្តូត កង់ ហែ​ហែ្គល​​ជាដើម[7]

១.១.២-និយមន័យរដ្ឋបាលសារណៈ

រដ្ឋបាលសាធារណៈ បានកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រវតិ្តសាស្រ្តរបស់មនុស្សជាតិតាំងពីយូរលង់​ណាស់មកហើយ ដោយមនុស្សត្រូវការរស់ប្រកបដោយសេចកី្តសុខ សុវតិ្ថភាព សេចកី្តថៃ្លថ្នូរ និងសិទិ្វសេរីភាព និងដើម្បីពង្រីកមូលដ្ឋានរស់នៅរបស់ខ្លួនឱ្យបានសមស្របទៅនឹងស្ថានភាពអភិវឌ្ឍន៍ជាក់ស្តែងនៃសង្គមមនុស្ស។

រដ្ឋបាលសាធារណៈដំបូងបំផុតត្រូវបានគេប្រើប្រាស់នៅប្រទេសបារាំងនាចុងសតវត្សរ៍ទី១៨ ដែលបានសំដៅទៅលើសកម្មភាពរបស់រដ្ឋក្រៅពីការថែរក្សាសន្តិសុខផ្ទៃក្នុងប្រទេស ការពារជាតិ និងការទូត ហើយរដ្ឋបាលសាធារណៈនៅសម័យនោះបង្កប់នៅគំនិតត្រួតត្រារាស្រ្ត​ គឺថាមិនមានបម្រើរាស្រ្តដូចគំនិតបច្ចុប្បន្ននោះទេ។

ហើយបណ្តាប្រទេសដែលជាប្រភពនៃដើមកំណើតរដ្ឋបាលសាធារណៈទាំងនោះរួមមាន៖ ដូចជា នៅប្រទេសអេហ្ស៊ីប រដ្ឋបាលសារណៈនៅសម័យនោះ​ គឺទាក់ទង​ទៅ​នឹង​ការងាររៀបចំគ្រប់គ្រងកសាងប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្ត ដើម្បីជៀស​​​វាង​ការ​ជន់លិចពីទឹកទនេ្ល​នីល ជារៀងរាល់​ឆ្នាំ ​និង​​ការចាត់ចែងដឹកនាំលើការងារ​សាង​សង់ប្រាសាទ​ពីរ៉ា​មីត​ជាដើម។​ ចំណែកនៅប្រទេសចិន ក្នុងរជ្ជកាលសេ្តច​ហាន​(ឆ្នាំ២០៦មុនគ.ស ដល់​ឆ្នាំ​២០ ក្រោយ​​គ.ស)​បាន​យល់ស្របទៅនឹងលទ្ធិសាសនា ខុង ជី  រាជ​ការ​​​ត្រូវ​តែចាត់ចែង​ឡើង​ដោយ​មនុស្ស ដែលមានគុណធម៌ និងសមត្ថភាព និងធើ្វឱ្យ​មនុស្ស​ទាំង​អស់រស់នៅ​ក្នុងសង្គម​ប្រកបដោយសុភមង្គល។ ចំពោះបណ្តាប្រទេសនៅអ៊ីរ៉ុប​ ​ដូចជា ​ក្រិក រ៉ូមុំាង អេស្បាញជាដើម រដ្ឋបាលសាធារណៈរបស់ពួកគេត្រូវត្រួតត្រាដោយសេ្តច ​ទាំងច្បាប់ ​ទាំង​នីតិវិធី​ទាំង​ឡាយ​ផង​ដែរ[8]

ចំណែកនៅកម្ពុជា រដ្ឋបាលសាធារណៈមានតាំងពីយូរលង់ណាស់មកហើយដែរ​ ដោយសង្គមខែ្មរបានរៀប​ចំគ្រប់គ្រង​ប្រទេសជាតិតាមព្រះទ័យរបស់ព្រះរាជា ​អ្នក​រាជការទាំងអស់ត្រូវបានព្រះរាជាទ្រង់​ចាត់​​​តាំងផ្ទាល់ដោយព្រះអង្គ ដែលបានតពូជ​វង្សត្រកូលពីសម័យបុរេអង្គរ ជាពិសេសម័យ​ចេន​ឡា។ នៅសម័យនោះ គ្រប់កិច្ចការទាំងមូលស្ថិតក្នុងព្រះរាជនគរដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអាយុជីវិតជាតិ ដូច​ជា ការការពារធិបតេយ្យភាពជាតិ ការរក្សាបូណភាពដែនដី ការកសាងសេដ្ឋកិច្ច​ជាតិតាម​រយៈនយោ​បាយ​ទឹក ការកសាងប្រាសាទឬវត្តអារាម និង សំណង់នានា សម្រាប់បម្រើប្រយោជន៍​សាធា​រណៈសុទ្ធ​សឹង​កើតឡើងដោយសារព្រះរាជតំរិះរបស់ព្រះអង្គទាំងអស់ ទ្រង់ជាម្ចាស់ដែន​ដីនៃកម្ពុជរដ្ឋដ៏មាន​មហិ​ទិ្ធ​ឬទិ្ធ​យ៉ាងក្រៃលែង រួមមាន អំណាចនិតិបញ្ញតិ្ត អំណាចនីតិប្រតិបតិ្ត និង​អំណាចតុលាការ។ អំណាចទាំងបីនេះ ត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយព្រះមហាក្សត្រផ្ទាល់ ព្រះអង្គ​ជា​អ្នក​សម្រេចកិច្ចការ​នយោបាយក្នុង និងក្រៅប្រទេស ព្រមទាំងកិច្ចការសង្រ្គាមទៀតផង។ ចំពោះការ​ប្រព្រឹត្តិ​​ខុសនឹងបទ​វិន័យ​​​ទាំងឡាយក្នុងច្បាប់រដ្ឋបាល ​ដូចជា ការទារពន្ធដារពុំសុចរិតជាដាដើម និងត្រូវ​ទទួល​ទោសតាម​ច្បាប់​កំណត់។ ប៉ុនែ្តនៅឆ្នាំ១៨៨៦ បន្ទាប់ពីបារាំងបានកាន់កាប់អំណាចរដ្ឋ ពួកគេ​បាន​រៀបចំគ្រប់គ្រងប្រទេសតាមលក្ខណៈបចេ្ចកទេស ក្នុងនោះមានការរៀបចំឱ្យមានជាស្ថាប័ន​សាធា​រណៈ​និងការប្រព្រឹតិ្ត​ទៅរបស់ស្ថាប័នដោយមានការរួមគ្នារវាងបារាំងនិងរាជរដ្ឋាភិបាលខែ្មរ។ ​ជាមួយគ្នានេះដែរ នៅ​ឆ្នាំ១៩៤​៧ រដ្ឋធម្មនុញ្ញខែ្មរដំបូងត្រូវបានចាប់បដិសនិ្ធឡើង ដែលត្រូវបានប្រទាន​ឱ្យ​ប្រើប្រាស់ដោយព្រះមហា​ក្សត្រព្រះបាទ នរោត្តម សីហនុ​​[9]

ជារួមប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលសាធារណៈសម័យមុនៗ គឺតម្រូវឱ្យអ្នករាជការម្នាក់ៗត្រូវតែមាន​ការ​សោ្មះ​ត្រង់ចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ខ្លួនដែលជាហេតុនាំឱ្យមានកើតមាននិយមបក្សពួក និងអំពើពុក​រលួយ។ ហើយ​រដ្ឋបាលសាធារណៈសម័យនោះ មានតែបុរសប៉ុណោ្ណះ ដែលបានអនុញ្ញាតឱ្យចូលបម្រើការងារ​ជា​​អ្នករាជការ។

ដើម្បីយល់បានច្បាស់ពីអ្វីទៅដែលហៅថារដ្ឋបាលសាធារណៈ គេគប្បីសិក្សាស្វែងយល់អំពីអ្វី ដែល​​​ហៅថា រដ្ឋបាល ជាមុនសិន។

រដ្ឋបាលសាធារណៈមកពីពាក្យ រដ្ឋបាល+សាធារណៈ។

ពាក្យថារដ្ឋបាល(Administration) ត្រូវបានឱ្យអត្ថន័យជាច្រើនផ្សេងៗគ្នា ប៉ុន្តែយើងសូមលើកយកអត្ថន័យសំខាន់ៗបីមកបង្ហាញ៖

 • អត្ថន័យបែបអក្សរសាស្រ្តៈ តាមវចនានុក្រមសម្តេចសង្ឃរាជ ជួន ណាត ពាក្យ រដ្ឋបាលត្រូវបានពន្យល់​​ដោយញែកពាក្យនេះជាពីរ គឺពាក្យ រដ្ឋ និងពាក្យ បាល។ រដ្ឋ មានន័យថា នគរ ប្រទេស ឬដែនស៊ីម៉ា បាល​មានន័យថា គ្រប់គ្រងថែរក្សាការពារប្រទេស…។ តាមន័យសាមញ្ញមាន័យថា៖ ការថែរក្សា ការគ្រប់គ្រង។ កិច្ចការងារដ្ឋបាល គឺជាការងារចាត់ចែង ការដឹកនាំ កិច្ចការទំនាក់ទំនងដោយរាប់បញ្ចូលទាំងការងារសណ្តាប់ធ្លាប់ និងវិន័យផងដែរ។

ដូច្នេះ រដ្ឋបាល មានន័យថា ការគ្រប់គ្រង ថែរក្សា ការពារ​ប្រទេស​ឬ​នគរ។ ការគ្រប់គ្រងថែរក្សា គឺត្រូវធ្វើឡើងក្នុងន័យឱ្យមានភាពគង់វង្ស សន្តិភាព របៀបរៀបរយ សណ្តាប់ធ្លាប់ សុខមាលភាព ការអភិវឌ្ឍ និងភាពសុខក្សេមក្សាន្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋ និងសង្គមជាតិទាំងមូល។

 រដ្ឋបាល គឺជាយន្តការដែលប្រមូលផ្តុំគ្នា រួមទាំងគោលនយោបាយ លិខិតបទដ្ឋាន នីតិវិធី ប្រព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ អង្គការចាត់តាំងបុគ្គលិក.. ហើយយន្តការនេះមានការ​ទទួលខុស​ត្រូវ​ក្នុងការគ្រប់​គ្រង​ការងារទាំងឡាយរបស់​រដ្ឋាភិបាលដោយធ្វើទំនាក់ទំនងគ្នាទៅវិញទៅមកជា​មួយ​រដ្ឋ សង្គម​​និងបរិស្ថាន​ខាងក្រៅដទៃទៀត[10]។ រដ្ឋ​បាល គឺជារបៀបចាត់ចែងការងារ បម្រើបុគ្គល​ឬសមូ​ហ​ភាព​ណាមួយ ដើម្បី​សម្របសម្រួលឋា​នានុក្រមការងារនោះជូនបុគ្កលឬសមូហភាពដែល​ខ្លួនកំពុង​ស្ថិត​នៅ[11]។ រដ្ឋបាល គឺជាដំណើរនៃការអនុវត្តនូវសេចក្តីសម្រេច និងគោលនយោបាយ[12]

សាធារណៈ តាមវចនាក្រមសម្តេចសង្ឃ ជួ ណាត មានន័យថា ជាទូទៅមិនចំពោះនណាម្នាក់ឬអី្វមួយដែលប្រើសម្រាប់ទាំងអស់គ្នា។

 • ន័យទូលាយបែបបច្ចេកទេស រដ្ឋបាលមានន័យពីរៈ ដែលអាចប្រើប្រាស់បានទាំងវិស័យសាធារណ និងវិស័យឯកជន។ តាមន័យទី១ រដ្ឋបាល សំដៅដល់សកម្មភាពគ្រប់គ្រងកិច្ចការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលឬកិច្ចការរដ្ឋបាលដោយទំនាក់ទំនតាមលិខិតស្នាមផ្សេងៗ ការបញ្ជូនលិខិត ការទទួលលិខិត ការទុកដាក់ឯកសារ ការរៀបចំប្រជុំ និងការងារពិធីការជាដើម។ តាមន័យទី២ រដ្ឋបាលសំដៅដល់ អង្គការ ដែលគ្រប់គ្រង(រចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋបាលឬអង្គការលេខ ដែលជាអង្គការដឹកនាំរបស់ក្រសួងឬក្រុមហ៊ុននីមួយៗ) ដែលមានតួនាទីបម្រើផលប្រយោជន៍ទូទៅ។
 • ន័យចង្អៀនបែបបច្ចេកទេស ពាក្យថារដ្ឋបាល គឺសំដៅដល់រដ្ឋបាលសាធារណៈ ដោយយើងអាចប្រើពាក្យថា រដ្ឋការដែលមិននាំឱ្យមានការភាន់ច្រឡំជាមួយនឹងពាក្យ រដ្ឋបាលក្នុងវិស័យឯកជន។ ដោយពាក្យរាជការ គឺសំដៅដល់ក្រសួង ស្ថាប័ន អង្គភាពនិមួយៗរបស់រដ្ឋ ដែលមានមន្រី្តរាជការស្ថិតក្នុងក្របខណ្ឌរដ្ឋ មានមុខដំណែង តួនាទី និងទទួលប្រាក់បៀរវត្សពីរដ្ឋ។

ចំណែកទស្សនៈរបស់លោក Chandler and Plano ​​បានលើកឡើងថា​ រដ្ឋបាលសាធារណៈ​ គឺជាដំណើរការនៃការគ្រប់គ្រង​ និងសម្រប​សម្រួល​នូវធនធាន និងបុគ្គលិក ដើម្បីបងើ្កតអនុវត្តនិងការគ្រប់​គ្រងនូវ​រាល់សេចកី្តសម្រេចនៅក្នុងគោលនយោបាយសាធារណៈ។ តាមទស្សនៈរបស់លោក Russell and Shalfritz ឆ្នាំ១៩៩៧ ​ក្នុងការកំណត់និយមន័យរដ្ឋបាលសាធារណៈ វាគឺជាការលំបាកក្នុងការផ្តល់​និយមន័យរដ្ឋបាលសាធារណៈ​មួយ​ដែលអាច​ទទួលយក​បានដោយគ្រប់ភាគី។

អាស្រ័យហេតុនេះ​ លោក​ទាំង​ពីរបានផ្តល់និយមន័យមួយចំនួនដោយផែ្អកទៅ​លើជំនាញ​បួនគឺ វិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយ វិទ្យាសាស្ត្រច្បាប់ វិទ្យាសាស្ត្រការគ្រប់គ្រង និងផ្នែកវិជ្ជាជីវៈ មានដូចតទៅះ[13]  

 • និយមន័យដោយផ្អែកលើវិទ្យាសាស្រ្តនយោបាយ រដ្ឋបាលសាធារណៈ គឺជាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាល​ធ្វើ ជាដំណាក់កាល​មួយ​ក្នុង​ខួបនៃការបង្កើតគោលនយោបាយសាធារណៈ និងការអនុវត្តផលប្រយោជន៍សាធារណៈ​ (មានលក្ខណៈជារួមដែលបុគ្គលតែម្នាក់​ឯង​​មិនអាច​អនុវត្តបាន)។
 • និយមន័យផ្អែកលើច្បាប់ បានកំណត់ថា រដ្ឋបាលសាធារណៈ គឺជាការអនុវត្តច្បាប់-អនុវត្តបទបញ្ជាឬជាការសម្រប​សម្រួល និងជាសកម្មភាពរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងឬព្រះរាជាក្នុងការផ្តល់ឬប្រទានអ្វីមួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋ។
 • និយមន័យផ្អែកលើការគ្រប់គ្រង រដ្ឋបាលសាធារណៈ គឺជាសិល្បៈតែមិនមែនវិទ្យាសាស្ត្រទេ។
 • និយមន័យផ្អែកលើវិជ្ជាជីវៈបានកំណត់ថា៖ រដ្ឋបាលសាធារណៈ គឺជាប្រភេទនៃវិជ្ជាជីវៈមួយ ដែលចាប់ផ្តើមតាំងពីអ្នកបោសសំរាមរហូតដល់អ្នកជំនាញ ជាអនុវត្តឧត្តមគតិនិយម និងជាផ្នែកសិក្សា​មួយដែល​តែងតែសិក្សាអំពី​សិល្បៈ ​និងវិទ្យាសាស្ត្រ​គ្រប់គ្រងសម្រាប់​យកទៅ​អនុវត្តនៅក្នុងផ្នែកសាធារណៈ។

យោងតាមនិយមន័យខាងលើ លោក T.Keban(2004) បានធើ្វការសំយោគដូចខាងក្រោម៖

-រដ្ឋបាលសាធារណៈទៅនឹងផ្នែកនីតិប្រតិបតិ្តច្រើនជាងផ្នែកនីតិប្បញ្ញតិ្ត និងតុលាការ។

-រដ្ឋបាលសាធារណៈ មានទំនាក់ទំនងជាមួយបញ្ហាមនុស្ស និងសហការគ្នាដើម្បីដំណើរការ​ងារ​រដ្ឋាភិបាល។

-ទោះបីរដ្ឋបាលសាធារណៈ មានភាពខុសគ្នាជាមួយនឹងរដ្ឋបាលឯកជន ប៉ុន្តែវាមានឥទិ្ធពលគ្របដណ្តប់​ទៅ​​លើរដ្ឋបាលឯកជន។

-រដ្ឋបាលសាធារណៈមានលក្ខណៈតម្រង់ទិសផលិតកម្ម។

ជាទូទៅ គេសង្កេតឃើញនៅគ្រប់អង្គការសង្គមឬក្រុមហ៊ុនឯកជន ដើម្បីរៀបចំដំណើរការទៅបានល្អលុះត្រាតែអង្គការរដ្ឋឬក្រុមហ៊ុននោះត្រូវរៀបចំនិងពង្រីករដ្ឋបាលជាមុនសិន។ ឧទាហរណ៍ ប្រសិនគេបង្កើតក្រុមហ៊ុនមួយ ជាដំបូងគេត្រូវបង្កើតរដ្ឋបាលបណ្តោះអាសន្នមួយជាមុនសិន ដូចជាការរៀបចំទីកន្លែង សម្ភារៈ និងរៀបចំសំណុំលិខិតបទដ្ឋានគតិយុតិ្តក្នុងគោលបំណងសុំបើកក្រុមហ៊ុនឱ្យដំណើរការទៅបាន។

ជារួម តាមន័យទូលាយ ពាក្យថា រដ្ឋបាល ជួលកាលសំដៅលើ “សកម្មភាពគ្រប់គ្រង” ឧទារហរណ៍ កិច្ចការរដ្ឋបាលរបស់ក្រុមហ៊ុនកាត់ដេរ(វិស័យឯកជន) កិច្ចការរដ្ឋបាលរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម(វិស័យរដ្ឋឬវិស័យឯកជន) ជួលកាលសំដៅលើ “អង្គភាព” ដែលគ្រប់គ្រង ឧ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់ក្រុមហ៊ុនអាហរ័ណ(វិស័យឯកជន) ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម(វិស័យរដ្ឋឬសាធារណៈ)។ ន័យទាំងពីរនេះ គឺមានប្រើខាងវិស័យឯកជន ទាំងវិស័យរដ្ឋឬសាធារណៈ។

បើពិនិត្យមើលតាមន័យទូលាយខាងលើនេះ សកម្មភាពរដ្ឋបាលរបស់ពួកឯកជនក៏មានរបស់រដ្ឋក៏មាន ប៉ុន្តែការរកផលប្រយោជន៍នៃវិស័យឯកជន និងវិស័យរដ្ឋឬសាធារណៈមិនដូចគ្នាទេ។ វិស័យឯកជនរកប្រយោជន៍ចំណេញផ្ទាល់ខ្លួន ឯរដ្ឋបម្រើប្រយោជន៍សាធារណៈមនុស្សទូទៅ។ ដូចនេះ រដ្ឋត្រូវមានវិធានការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលផ្សេងពីឯកជន។ រដ្ឋបាលក្នុងន័យនេះ គឺសំដៅលើរដ្ឋបាលសាធារណៈដែលគេនិយមហៅថា រាជការឬរដ្ឋការ

រដ្ឋបាលសាធារណៈ គឺជាស្ថាប័នទាំងឡាយណាដែលមាននៅក្នុងរដ្ឋនីមួយៗមានតួនាទីបម្រើផលប្រយោជន៍សាធារណៈ ឬ បម្រើផលប្រយោជន៍រួមទូទៅ ដែលជាទូទៅរដ្ឋបាលសាធារណៈសិ្ថតនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់អង្គការនីតិប្រតិ្តបតិ្ត ហើយរដ្ឋបាលសារណៈមានបេសកកម្មគិតគូរបម្រើផលប្រយោ​​​ជន៍ទូទៅក្នុងការរស់នៅ ឬផ្តល់តម្រូវការជាប្រចាំរាល់ថ្ងៃដល់ប្រជាជនគ្រប់រូបឱ្យបានកាន់តែប្រសើរ ដូចជា ការផ្តល់លិខិតអនុញ្ញាត បញ្ជីអត្រានុកូលដ្ឋាន សុំបុត្រកំណើត ប័ណ្ណកម្មសិទិ្ធ អត្តសញ្ញា​ណប័ណ្ណប្រជាពលរដ្ឋ ការរក្សាសណ្តាប់ធ្លាប់សាធារណៈ សុវត្ថិភាពសនិ្តសុខសង្គម ការដោះស្រាយវិវាទផ្សេងៗតាមរយៈប្រព័ន្ធតុលាការ ការផ្តល់ការអប់រំ ការផ្គត់ផ្គង់សេវាសុខាភិបាលដល់មូលដ្ឋាន ការកសាងប្រព័ន្ធ​ផ្លូវគមនាគមន៍ដឹកជញ្ជូន មន្ទីរពេទ្យ សាលារៀន ប្រព័ន្ធទឹកស្អាត ប្រព័ន្ធធារា សាស្រ្ត អគី្គសនី ទូរគមនាគមន៍។ល។

(នៅមានត)

 

[1] ខៀវ ថវិកា : និតិអន្តរជាតិសាធារណៈ ភ្នំពេញ២០១០ ភាគទី១ ទំព័រ ៧៧។

[2] ឈុន ណារ៉េត :  សេចកី្តផើ្តមវិទ្យាសាស្រ្តនយោបាយ​បោះពុម្ពឆ្នាំ២០០៧ ទំព័រ៤៣-៧០ ។

[3] ឃឹម ឈុនអ៊ី  : និតិសាធារណៈ ប្លង់មេរៀនបង្រៀនថ្នាក់បណ្ឌិតឆ្នាំសិក្សា ២០០៨-២០០៩ ។

[4]ឃឹម ឈុនអ៊ី  : និតិសាធារណៈ ប្លង់មេរៀនបង្រៀនថ្នាក់បណ្ឌិតឆ្នាំសិក្សា ២០០៨-២០០៩ ។

[5] សាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ : រដ្ឋបាលសាធារណៈ ឆ្នាំសិក្សា២០០៧-២០០៨ ទំព័រ១។

[6] ឯក ឆេងហួត នីតិរដ្ឋបាលសម្រាប់និស្សិតឆ្នាំទី២ ​នៃសាកលវិទ្យាល័យច្បាប់ចំរើនពហុបចេ្ចកវិទ្យា ឆ្នាំសិក្សា ២០០៣-២០០៤​ទំព័រ១៩។

[7] សុខ គាង : និតិរដ្ឋអំណាច និងមនុស្ស ភ្នំពេញ១៩៩៦​ ទំព័រ៩-១០។

[8] ក្រសួងអប់រំ យុវជននិងកីឡា : សិក្សាសង្គមថ្នាក់ទី៩​ ភ្នំពេញ គ្រឹះស្ថានបោះពុម្ព និងចែកផ្សាយ ទំព័រ១៨៤។

[9] ក្រសួងអប់រំ យុវជន​និងកីឡា : សិក្សាសង្គមថ្នាក់ទី៩​ ភ្នំពេញ គ្រឹះស្ថានបោះពុម្ព និងចែកផ្សាយ ទំព័រ១៨៤។

[10] អង្គការ យូអែនឌីភី (UNDP) : ទំព័រ។

[11] ឯក ឆេងហួរៈ នីតិមូលដ្ឋានស្វយ័តបោះពុម្ពឆ្នាំ២០០៣ ត្រង់ទំព័រទី៦។

[12] លោក ឆេនដ៍ល័រ(Chandler) និង លោក ប្លាណូ(Plano) : វចនានុក្រមរដ្ឋបាលសាធារណៈ បោះពុម្ពឆ្នាំ១៩៩៨ ត្រង់ ទំព័រទី៣។

[13]  សាស្រ្តាចារ្យ សយ រាសី : ឯកសារបង្រៀនថ្នាក់បណ្ឌិតផែ្នកគ្រប់គ្រងសាធារណះនៅរាជបណ្ឌិត្យ​សភាកម្ពុជា​ឆ្នាំ​សិក្សា​២០១១-២០១២ មេរៀនទីសី្តពីការកំណត់និយមន័យរដ្ឋបាលសាធារណះ ទំព័រទី១-២។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 1. Daftar Slot Online
 2. Slot Demo 2023 Gratis
 3. Game Slot Online
 4. Situs Slot Gacor
 5. Slot Online Terpercaya
 6. Link Slot Gacor Malam Ini
 7. Link Slot Gacor 2023
 8. Info Slot Gacor Malam Ini
 9. Slot Gacor Hari Ini