លោកបណ្ឌិត ផុន កសិកា ប្រធានសី្តទីចូលរួមជាវាគ្មិនក្នុងសិក្ខាសាលាអន្ដរជាតិ នៅសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន

កាលពីថ្ងៃទី២៣ ដល់២៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ លោកបណ្ឌិត ផុន កសិកា បានទទួលការអញ្ជើញពីមហាវិទ្យាល័យ​ភាសា​បរទេស​នៃសាកលវិទ្យាល័យប៉េកាំង សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន ឱ្យចូលរួមជាវាគ្មិនក្នុងសិក្ខាសាលាអន្ដរជាតិ ស្ដីពី «ទំនាក់ទំនង​ពហុ​វប្ប​ធម៌រវាងប្រទេសចិន និងប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ី នាសតវត្សទី២១» (the Asian Universities Alliance Academic Conferences: Communication of Mass Culture between China and Other Asian Countries in the 21st Century) នៅទី​ក្រុងប៉េកាំង សា​ធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន។ ក្នុងកម្មវិធីសិក្ខាសាលាអន្ដរជាតិនេះដែរ លោកបណ្ឌិត ផុន កសិកា ក៏បានចូល​រួមធ្វើបទ​បង្ហាញលើ​ប្រធានបទ «ទំនាក់ទំនងវិស័យវប្បធម៌រវាងប្រទេសកម្ពុជា និងចិន (Cultural Relation between Cambodia and China)»។

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*