លោក បណ្ឌិត ផុន កសិកា ប្រធានស្តីទីវិទ្យាស្ថាន សូមជូនពរ​មន្រី្ត​វិទ្យាស្ថានទាំងអស់

សារជូនពរពី លោកបណ្ឌិតប្រធានស្តីទីវិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្ត្រនិងសង្គមសាស្រ្ត ជូនចំពោះមុន្ត្រីទាំងអស់នៃវិទ្យាស្ថាន ក្នុងឱកាសឆ្នាំថ្មី ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស ២៥៦៤

Image may contain: text

នៅក្នុងឱកាសឆ្នាំថ្មីទំនៀមខ្មែរ លោក បណ្ឌិត ផុន កសិកា ប្រធានស្តីទី វិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្រ្ត និងសង្គមសាស្រ្ត សូមជូនពរ​មន្រី្ត​វិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្រ្ត និងសង្គមសាស្រ្ត ទាំងអស់ ព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារ ជួបនូវពុទ្ធពរ បួនប្រការ គឺ វណ្ណៈ សុខៈ ពលៈ កុំបី​ឃ្លៀងឃ្លាតឡើយ។

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*