គម្រោងស្ដីពី «បន្លែកម្ពុជា៖ ផលិតកម្ម ចរន្តទីផ្សារ បញ្ហាប្រឈម និងដំណោះស្រាយ

ថ្ងៃចន្ទ ១៣រោច ខែចេត្រ ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស. ២៥៦៣ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ ក្រុមការងារស្រាវជ្រាវគម្រោង ស្ដីពី «បន្លែកម្ពុជា៖ ផលិតកម្ម ចរន្តទីផ្សារ បញ្ហាប្រឈម និងដំណោះស្រាយ (Cambodia’s Vegetable: Production, Supply Chains, Challenge and Practical Resolutions)»

បានរៀបចំការប្រជុំពិភាក្សាមួយដឹកនាំដោយលោកបណ្ឌិត ផុន កសិកា ប្រធានស្តីទីវិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គម លើរបៀបវារៈ៖

១. បែងចែកការងារដល់សមាជិកគម្រោងម្នាក់ៗ ឱ្យសិក្សាឯកសារដែលទាញយកពីគេហទំព័រទាក់ទងនឹងបន្លែនៅកម្ពុជា

២- ពិភាក្សាលើផែនការដែលត្រូវចុះតាមទីផ្សារបន្លែ និងតាមច្រកព្រំដែនដែលនាំចូលបន្លែមកកម្ពុជា

ទី៣. បញ្ហាផ្សេងៗ

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.