វិទ្យាស្ថានបន្តកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាលើគម្រោងស្ដីពី« ផលប៉ះពាល់នៃវិបត្តិកូវីដ-១៩ លើសង្គម-សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា

នៅថ្ងៃចន្ទ ៦កើត ខែពិសាខ ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស.  ២៥៦៣ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ នៅវិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គម មានកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាលើគម្រោង ស្ដីពី « ផលប៉ះពាល់នៃវិបត្តិកូវីដ-១៩ លើសង្គម-សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា (Impacts of COVID-19 Crisis on Cambodia’s Socio-Economy)» ដោយមានការចូលរួមពីសមាជិកស្រាវជ្រាវគម្រោង លើរបៀបវារៈដូចខាងក្រោម៖

១) រៀបចំបំណែងចែកការងារស្វែករកព័ត៌មាននិងឯកសារចាំបាច់

២) ពិនិត្យក្រុមគោលដៅសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវឡើងវិញ

៣) គំនិតក្នុងការរៀបចំឧបករណ៍ស្រាវជ្រាវ (កម្រងសំណួរ & បញ្ជីសំណួរ)

៤) ផ្សេងៗ។

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*