នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ថ្ងៃទី៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០ សមាជិកស្រាវជ្រាវគម្រោង «បន្លែកម្ពុជា៖ ផលិតកម្ម ចរន្តទីផ្សារ បញ្ហាប្រឈម និង​ដំណោះស្រាយ» នៃវិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្រ្តសង្គម ដែលដឹកនាំដោយលោក ឈឿន សាវន បានចុះ​សិក្សា​ស្រាវ​ជ្រាវប្រមូលទិន្នន័យ នៅខេត្តរតនៈគីរី។ ក្រុមស្រាវជ្រាវបានជួបសម្ភាសន៍លោកនាយករងរដ្ឋបាលខេត្ត ជាតំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់​ឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តរតនគិរី លោកប្រធានមន្ទីរកសិកម្មខេត្ត និងប្រធានមន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្តរតនគីរី ដើម្បីស្វែងយល់អំពី បន្លែ​ដែលនាំចូលពីប្រទេសវៀតណាម ប្រភេទបន្លែ បរិមាណ និងយន្តការចែកចាយបន្លែ ព្រមទាំងស្វែងយល់អំពី​ផលិតកម្ម​បន្លែដែល​កំពុងផលិតនៅក្នុងខេត្តរតនគីរី។

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related News

  1. Daftar Slot Online
  2. Slot Demo 2023 Gratis
  3. Game Slot Online
  4. Situs Slot Gacor
  5. Slot Online Terpercaya
  6. Link Slot Gacor Malam Ini
  7. Link Slot Gacor 2023
  8. Info Slot Gacor Malam Ini
  9. Slot Gacor Hari Ini