ក្រុមការងារស្រាវជ្រាវគម្រោងបន្លែចុះប្រមូលទិន្នន័យនៅខេត្តរតនគិរី

នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ថ្ងៃទី៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០ សមាជិកស្រាវជ្រាវគម្រោង «បន្លែកម្ពុជា៖ ផលិតកម្ម ចរន្តទីផ្សារ បញ្ហាប្រឈម និង​ដំណោះស្រាយ» នៃវិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្រ្តសង្គម ដែលដឹកនាំដោយលោក ឈឿន សាវន បានចុះ​សិក្សា​ស្រាវ​ជ្រាវប្រមូលទិន្នន័យ នៅខេត្តរតនៈគីរី។ ក្រុមស្រាវជ្រាវបានជួបសម្ភាសន៍លោកនាយករងរដ្ឋបាលខេត្ត ជាតំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់​ឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តរតនគិរី លោកប្រធានមន្ទីរកសិកម្មខេត្ត និងប្រធានមន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្តរតនគីរី ដើម្បីស្វែងយល់អំពី បន្លែ​ដែលនាំចូលពីប្រទេសវៀតណាម ប្រភេទបន្លែ បរិមាណ និងយន្តការចែកចាយបន្លែ ព្រមទាំងស្វែងយល់អំពី​ផលិតកម្ម​បន្លែដែល​កំពុងផលិតនៅក្នុងខេត្តរតនគីរី។

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*