នៅថ្ងៃសុក្រ ទី៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០ សមាជិកស្រាវជ្រាវគម្រោង«បន្លែកម្ពុជា៖ ផលិតកម្ម ចរន្តទីផ្សារ បញ្ហាប្រឈម និងដំណោះ​ស្រាយ»

នៅថ្ងៃសុក្រ ទី៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០ ក្រុមការងារសិក្សាស្រាវជ្រាវគម្រោងបន្លែកម្ពុជាស្តីពីផលិតកម្ម ចរន្តទីផ្សារ បញ្ហាប្រឈម និងដំណោះ​ស្រាយ» នៃវិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្រ្តសង្គម ដែលដឹកនាំដោយលោក ឈឿន សាវន និង​សមាជិក​គម្រោងរួមមាន៖ លោក​ស្រីបណ្ឌិត ជា វណ្ណី លោក យិន ពោ លោក សាន ចេង បានបន្តដំណើរចុះទៅ​ស្រាវជ្រាវ​នៅច្រក​ទ្វារអន្តរ​ជាតិ​អូរយ៉ាដាវ ដោយ​បានជួបសម្ភាសន៍ជាមន្រី្តជំនាញប្រចាំការនៅទីនោះរួមមាន៖
1. លោក កង សារឿន ប្រធានទីចាត់ការច្រកទ្វារអន្តរជាតិអូរយ៉ាដាវ
2. លោក សុខ សំអាន នាយប៉ុស្តិ៍ស្តីទីអន្តច្រកទ្វារអន្តរជាតិ
3. លោក កែវ កាយ នាយករងប៉ុស្តិ៍ច្រកទ្វារអន្តរជាតិអូរយ៉ាដាវ
4. លោក អាន អង្គារ៉ា ប្រធានការិយាល័យគយច្រកទ្វារអន្តរជាតិអូរយ៉ាដាវ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  1. Daftar Slot Online
  2. Slot Demo 2023 Gratis
  3. Game Slot Online
  4. Situs Slot Gacor
  5. Slot Online Terpercaya
  6. Link Slot Gacor Malam Ini
  7. Link Slot Gacor 2023
  8. Info Slot Gacor Malam Ini
  9. Slot Gacor Hari Ini