ក្រុមការងារគម្រោងបន្លែសិក្សាស្វែងយល់ពីការដាំបន្លែរបស់ សហគមន៍កសិកម្មចម្រុះរតនល្អឺនក្រែន ឃុំអូជុំ ស្រុកអូរជុំ

ថ្ងៃនេះទី៩ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ២០២០ ក្រុមការងារគម្រោងបន្លែដឹកនាំដោយលោកឈឿន សាវន បានចុះទៅសិក្សាស្រាវជ្រាវ​ផ្ទាល់នៅ​សហគមន៍កសិកម្មចម្រុះរតនល្អឺនក្រែន ឃុំអូជុំ ស្រុកអូរជុំ ខេត្តរតនគីរី ដោយមានការសហការពីមន្ត្រីនៅមន្ទីរកសិកម្មខេត្ត និងលោក​ប្រធានសហគមន៍ ខេត្តរតនគីរីផងដែរ។

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*