លោកបណ្ឌិត ផុន កសិកា ប្រធានស្តីទី ដឹកនាំមន្រី្តវិទ្យាស្ថាន សម្ភាសន៍លោក ណុប​ លាង​

ថ្ងៃទី១១​ ខែឧសភា​ ឆ្នាំ២០២០​ ក្រុ​មការងារគម្រោងផលប៉ះពាល់នៃវិបត្តិកូវីដ ១៩ មកលើសង្គម សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ដឹកដោយ​លោក​បណ្ឌិត ផុន កសិកា ប្រធានស្តីទី វមវស បានធ្វើសម្ភាសន៍លោក ណុប​ លាង​ ជាភ្នាក់ងារលក់ដីធ្លី​ (Real Estate) លើប្រធានបទ​ដំណើរការលក់ដូរអចលនទ្រព្យក្នុងបរិបទនៃវិបត្តិកូវីដ ១៩។

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*