ព្រះរាជជីវប្រវត្តិសង្ខេប ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តម សីហនុ «ព្រះបរមរតនកោដ្ឋ»

ដកស្រង់ចេញពីគេហទំព័រទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រី្តថ្ងៃទី២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ ព្រះរាជជីវប្រវត្តិសង្ខេប ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តម សីហនុ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*