អនុក្រឹត្យស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តិទៅនៃរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា

តាងនាមថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីនៃវិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្រ្ត និងសង្គមសាស្រ្ត សូមគោរពថ្លែងអំណរគុណ​យ៉ាងជ្រាល​ជ្រៅ​ចំពោះ​ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យប្រធាន និងសូមគោរពជូនពរឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យប្រធាន សូមទទួល​បាននូវ​សុខភាពល្អ និងទទួលបាននូវជោគជ័យថ្មីៗបន្ថែមទៀតសម្រាប់ជាតិនិងស្ថាប័នទាំងមូល។

នេះជាខ្លឹមសារទាំងស្រុងនៃអនុក្រឹត្យស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តិទៅនៃរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា​ មានដូចខាងក្រោម៖

         

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*