ថ្ងៃទី១១ ខែសីហ

កាលពីឆ្នាំ២០១៧ ត្រូវនឹងទី១១ ខែសីហា ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ សុខ ទូច បានចូលកាន់តួនាទីជាប្រធានរាជបណ្ឌិត្យ​សភា​កម្ពុជា។ នៅឆ្នាំ២០២០នេះ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១១ ខែសីហាដដែល អនុក្រឹត្យស្ដីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា ត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដោយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា។
វិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គម សូមគោរពអបអរសាទរចំពោះសមិទ្ធផលចេញអនុក្រឹត្យថ្មីក្នុងអណត្តិ​ឯកឧត្តម​បណ្ឌិត​​​​​​សភាចារ្យប្រធានរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា ក្នុងខួបឆ្នាំទី៣ នៃការតែងតាំងជាប្រធានរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា ដែលជា​ចក្ខុវិស័យរបស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ សុខ ទូច ច្រើនឆ្នាំមកហើយ។ នេះជាសមិទ្ធិថ្មីស្រឡាងដ៏សំខាន់មួយ ក្នុងចំណោម​សមិទ្ធិផលសំខាន់ៗដែលឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ សុខ ទូច ដឹកនាំសម្រេចបានសម្រាប់រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា និង ប្រទេសកម្ពុជា។

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*