ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ផុន កសិកា ប្រធាន​​វិទ្យាស្ថាន បានអញ្ជើញ​ឡើងធ្វើបទបង្ហាញស្តីពី «សមិទ្ធ​ផល​ការងារឆ្នាំ២០២០ និងទិស​ដៅការងារឆ្នាំ២០២១»

នៅព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៦ ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ២០២០ រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា បាន​រៀបចំកម្មវិ​ធីសន្និបាតបូក​សរុបការងារ ឆ្នាំ២០២០ និងទិសដៅការងារ ឆ្នាំ២០២១។ ឯក​ឧត្តមបណ្ឌិត ផុន កសិកា ប្រធានវិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គម នៃ​រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា បានអញ្ជើញឡើងធ្វើបទបង្ហាញស្តីពី «សមិទ្ធផលការ​ងារ​ក្នុង​ឆ្នាំ២០២០ ក៏ដូចជាទិសដៅការងារឆ្នាំ២០២១»។ ដោយសារពេលវេលា​អនុញ្ញាតឱ្យធ្វើបទបង្ហាញរយៈពេលត្រឹមតែ២០នាទី ឯកឧត្តមបណ្ឌិតប្រធាន​វិទ្យា​ស្ថាន បាន​លើកឡើងខ្លឹមសារសង្ខេបជូនអង្គសនិ្នបាតដូចតទៅ៖

I. លទ្ធផលការងារឆ្នាំ២០២០

១. ការងាររដ្ឋបាល​បុគ្គលិក

• ការងាររដ្ឋបាលបុគ្គលិក

• ការងារបុគ្គលិក

• កិច្ចប្រជុំ

២. លទ្ធផលការ​ងារស្រាវជ្រាវប្រចាំឆ្នាំ២០២០

• គម្រោងស្រាវជ្រាវវិទ្យាស្ថាន

• គម្រោងស្រាវជ្រាវជាមួយដៃគូរសហការណ៍

• ការសិក្សាស្រាវជ្រាវផ្សេងៗ

៣. ការរៀបចំវេទិកា/សិក្ខាសាលា និង ការផ្សព្វផ្សាយ

• ការរៀបចំវេទិកា/សិក្ខាសាលា

• ការផ្សព្វផ្សាយ

៤. អត្ថបទស្រាវជ្រាវដែលបានចុះផ្សាយក្នុង ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន នៃរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា (RAC Media)

៥. សៀវភៅបោះពុម្ពផ្សាយ

៦. ផលិតឃ្លីបវីដេអូ និងបទចម្រៀង

II. ទិសដៅ និងផែនការសម្រាប់អនុវត្តបន្តក្នុងឆ្នាំ២០២១

១. គម្រោងបង្កើតក្រុមអ្នកសរសេរប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជា

២. គម្រោងស្រាវជ្រាវ

៣. ចងក្រង និងបោះពុម្ពសៀវភៅ

៤. រៀបចំសិក្ខាសាលា/វេទិកាផ្សេងៗ..។

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*