ក្រុមអ្នកសរសេរប្រវត្តិសាស្ត្រ «សម័យអង្គរ»​បន្តប្រជុំពិភាក្សា ដើម្បីកំណត់មាតិកា

ថ្ងៃសៅរ៍ ២រោច ខែមាឃ ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស. ២៥៦៤ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី៣០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ សមាជិកក្រុមសម័យអង្គរ នៃក្រុមអ្នកសរសេរប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសកម្ពុជា បានរៀបចំប្រជុំដើម្បីពិភាក្សាអំពីមាតិកាក្នុងសម័យអង្គរ។ មាតិកានៃសម័យកាលនិមួយៗនឹងលើកយកទៅពិភាក្សាក្នុងក្រុមរួមដើម្បីកំណត់មាតិការួម (មាតិកាស្ដង់ដារួម)។

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*