ឯកឧត្តមបណ្ឌិតប្រធានវិទ្យាស្ថាន ប្រជុំមន្ត្រីនាយកដ្ឋាន វិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចនិងទេសចរណ៍

នៅរសៀលថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ នៅសាលប្រជុំវិទ្យាស្ថាន​មនុស្សសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គម នៃរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា មានរៀបចំ​កិច្ចប្រជុំមួយ​ដឹកនាំដោយ​ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ផុន កសិកា ប្រធានវិទ្យាស្ថាន ដែលមានសមាសភាព​៖​តំណាងនាយកដ្ឋានកិច្ចការទូទៅ និង​មន្ត្រីនាយកដ្ឋានវិទ្យា​សាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច​និងទេសចរណ៍ ដោយរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាព​ តាមសេចក្តីណែនាំ​របស់ក្រសួងសុខាភិបាល។ របៀបវារៈនៃកិច្ចប្រជុំនេះ គឺដើម្បីរៀបចំគម្រោង​ផែនការអនុវត្តជាក់ស្តែងឆ្នាំ២០២១ សម្រាប់នាយកដ្ឋានវិទ្យាសាស្ត្រ​សេដ្ឋកិច្ចនិងទេសចរណ៍។

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*