ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ផុន កសិកា ប្រធាន​វិទ្យាស្ថាន ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំ​គម្រោងស្តីពីកម្ពុជាក្នុងបរិបទ ពាណិជ្ជកម្មសេរីកម្ពុជា-ចិន តាមអនឡាញ

នៅរសៀលថ្ងៃពុធ ទី២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ ចាប់ពីម៉ោង១៥៖០០ នេះ ឯកឧត្តម​បណ្ឌិត ផុន កសិកា ប្រធានវិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គម និងជា​ប្រធាន​​​គម្រោងកម្ពុជាក្នុងបរិបទពាណិជ្ជកម្មសេរីកម្ពុជា-ចិន៖ សក្តានុពល បញ្ហាប្រឈម និងឱកាសសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមកម្ពុជា ជាគម្រោងសម្រាប់ឆ្នាំ២០២១ បានដឹកនាំ​ប្រជុំក្រុមការងារស្រាវជ្រាវគម្រោងតាមរយៈប្រព័ន្ធហ្សូម។ សមាសភាពអញ្ជើញ​ចូលរួមប្រជុំរួមមាន៖

  1. លោក លី តុង                            អនុប្រធានគម្រោង
  2. លោកបណ្ឌិត ឈឿន សាវន       សមាជិកគម្រោង
  3. លោក ឃិន យ៉ង់                        សមាជិកគម្រោង
  4.  លោកបណ្ឌិត ទុយ យូឃីម         សមាជិកគម្រោង
  5. លោក សាន ចេង                       សមាជិកគម្រោង
  6. លោក តូច សុធារី                       សមាជិកគម្រោង
  7. លោក យិន ពោ សមាជិក (អវត្តមាន )

ក្រុមការងារបានធ្វើការពិភាក្សាលើការអនុវត្តផែនការសកម្ម​ភាព​ការងារ សេចក្តីព្រាង របាយការណ៍ស្រាវជ្រាវ។

ជាលទ្ធផលអង្គប្រជុំបានបែងចែកការដល់ការងារជូនដល់សមាជិកគម្រោង ដើម្បីប្រមូលឯកសារទាក់ទងនឹងប្រធានបទមានដូចតទៅ៖

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*