សៀវភៅរបាយការណ៍ លទ្ធផលស្រាវជ្រាវក្នុងឆ្នាំ ២០២០នៃវិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្ត្រ​និងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គម នៃរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា៖ក្នុងឆ្នាំ​២០២០​ ​កន្លង​ទៅ វិទ្យាស្ថាន​​មនុស្សសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គម បានសិក្សាស្រាវជ្រាវ វិភាគ សរសេរ និង ចងក្រង​របាយការណ៍​ដែលជាលទ្ធផលនៃការសិក្សាលើគម្រោង ដែលទទួលបានការអនុញ្ញាត​ជាគោលការណ៍ពីឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យប្រធានរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា។សៀវភៅរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវមានដូចជា៖

​១- បន្លែកម្ពុជា៖ ផលិតកម្ម ចរន្តទីផ្សារ បញ្ហាប្រឈម និង ដំណោះស្រាយ

​២- ផលប៉ះពាល់នៃវិបត្តិកូវីដ-១៩ លើសង្គម-សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា​

៣- បញ្ហាប្រឈម និង ឱកាសសម្រាប់សហគ្រាសតូច និងមធ្យមនៅកម្ពុជា៖ ការណីសិក្សាហាងកាហ្វេក្នុងស្រុក​ចំនួនប្រាំក្នុងក្រុងភ្នំពេញ

៤- Smart City: Framework, Experience and Lesson Learned for Cambodia (សរសេរជាភាសា​អង់គ្លេស)។

ឆ្លៀតឱកាសនេះដែរ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតប្រធានវិទ្យាស្ថាន សូមគោរពថ្លែងអំណរ​គុណ​យ៉ាងជ្រាលជ្រៅជូនចំពោះ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភា​ចារ្យ​ប្រធាន ដែលបាន​អនុម័ត​​ផ្តល់​កញ្ចប់ថវិកា ដើម្បីអនុវត្តដំណើរ​ការគម្រោងស្រាវ​ជ្រាវទាំងអស់ខាងលើ។ ជាពិសេស ឯកឧត្តមបណ្ឌិតប្រធានវិទ្យាស្ថាន ក៏សូម​ថ្លែងអំណរគុណ​ចំពោះ​អនុសាសន៍​ល្អៗ ដែលឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យប្រធាន តែងតែផ្តល់​ជូន ព្រមទាំងការលើក​ទឹកចិត្ត​ដល់​មន្ត្រី​ក្រោមឱវាទ ឱ្យខិតខំ និងពង្រឹងកិច្ចការងារស្រាវជ្រាវ ដើម្បីជាប្រយោជន៍សម្រាប់​ស្ថាប័ន ជាតិ និង សង្គម​កម្ពុជា។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  1. Daftar Slot Online
  2. Slot Demo 2023 Gratis
  3. Game Slot Online
  4. Situs Slot Gacor
  5. Slot Online Terpercaya
  6. Link Slot Gacor Malam Ini
  7. Link Slot Gacor 2023
  8. Info Slot Gacor Malam Ini
  9. Slot Gacor Hari Ini