សៀវភៅរបាយការណ៍លទ្ធផលស្រាវជ្រាវក្នុងឆ្នាំ២០២០នៃវិទ្យា​ស្ថានមនុស្សសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គម នៃរាជបណ្ឌិត្យ​សភាកម្ពុជា

សៀវភៅរបាយការណ៍ លទ្ធផលស្រាវជ្រាវក្នុងឆ្នាំ ២០២០នៃវិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្ត្រ​និងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គម នៃរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា៖ក្នុងឆ្នាំ​២០២០​ ​កន្លង​ទៅ វិទ្យាស្ថាន​​មនុស្សសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គម បានសិក្សាស្រាវជ្រាវ វិភាគ សរសេរ និង ចងក្រង​របាយការណ៍​ដែលជាលទ្ធផលនៃការសិក្សាលើគម្រោង ដែលទទួលបានការអនុញ្ញាត​ជាគោលការណ៍ពីឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យប្រធានរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា។សៀវភៅរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវមានដូចជា៖

​១- បន្លែកម្ពុជា៖ ផលិតកម្ម ចរន្តទីផ្សារ បញ្ហាប្រឈម និង ដំណោះស្រាយ

​២- ផលប៉ះពាល់នៃវិបត្តិកូវីដ-១៩ លើសង្គម-សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា​

៣- បញ្ហាប្រឈម និង ឱកាសសម្រាប់សហគ្រាសតូច និងមធ្យមនៅកម្ពុជា៖ ការណីសិក្សាហាងកាហ្វេក្នុងស្រុក​ចំនួនប្រាំក្នុងក្រុងភ្នំពេញ

៤- Smart City: Framework, Experience and Lesson Learned for Cambodia (សរសេរជាភាសា​អង់គ្លេស)។

ឆ្លៀតឱកាសនេះដែរ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតប្រធានវិទ្យាស្ថាន សូមគោរពថ្លែងអំណរ​គុណ​យ៉ាងជ្រាលជ្រៅជូនចំពោះ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភា​ចារ្យ​ប្រធាន ដែលបាន​អនុម័ត​​ផ្តល់​កញ្ចប់ថវិកា ដើម្បីអនុវត្តដំណើរ​ការគម្រោងស្រាវ​ជ្រាវទាំងអស់ខាងលើ។ ជាពិសេស ឯកឧត្តមបណ្ឌិតប្រធានវិទ្យាស្ថាន ក៏សូម​ថ្លែងអំណរគុណ​ចំពោះ​អនុសាសន៍​ល្អៗ ដែលឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យប្រធាន តែងតែផ្តល់​ជូន ព្រមទាំងការលើក​ទឹកចិត្ត​ដល់​មន្ត្រី​ក្រោមឱវាទ ឱ្យខិតខំ និងពង្រឹងកិច្ចការងារស្រាវជ្រាវ ដើម្បីជាប្រយោជន៍សម្រាប់​ស្ថាប័ន ជាតិ និង សង្គម​កម្ពុជា។

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*