ឯកឧត្តមបណ្ឌិតប្រធានវិទ្យាស្ថានប្រជុំ​មន្រី្ត​តាមប្រព័ន្ធអនឡាញ google meet

July 10, 2021 Yin Po 0

នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ វេលាម៉ោង ៩៖០០ ព្រឹក វិទ្យាស្ថានមនុស្ស​សាស្ត្រ​​និងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គម មានរៀបចំកិច្ចប្រជុំមួយ តាមប្រព័ន្ធអនឡាញ( google meet ) ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ផុន​កសិកា ប្រធានវិទ្យស្ថាន​មនុស្ស​សាស្ត្រ​​និងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គម នៃរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា។ ជាកិច្ចចាប់ផ្តើម​ឯកឧត្តម​បណ្ឌិត​ប្រធានវិទ្យាស្ថាន បានថ្លៃង​អំណគុណ និងមានមតិស្វាគមន៍ពីដំណើរ​ការរបស់​វិទ្យាស្ថានកន្លងជូន​​ដល់ឯកឧត្តម ជាថ្នាក់ដឹកនាំ និង​មន្រី្តវិទ្យាស្ថាន​ទាំងអស់ដែលបានចូលរួមប្រជុំនាព្រឹកនេះ និងបាន​លើកឡើង​នូវរបៀបវារៈដូចខាងក្រោម ៖១-ដំណើរការងារ […]