នរវិទ្យា: មូលដ្ឋានចំណេះដឹង និង ការប្រើប្រាស់ (Anthropology: Basic Knowledge and its use)

ដោយ៖ បណ្ឌិត អ៊ុំ ប៉ុម ជំនួយការ

រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា

ដោយមើលឃើញពីភាពចាំបាច់នៃមុខវិជ្ជានរវិជ្ជាចំពោះស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ន ក៏ដូចជាគោលដៅស្រាវជ្រាវ ប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់វិទ្យាស្ថានក្នុងឆ្នាំ២០២២ រូបខ្ញុំ​ផ្ទាល់បានខិតខំចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃនៃឆ្នាំ ថ្មីនេះដើម្បីរួមវិភាគ​ទានជាមួយស្ថាប័នចងក្រងជាអត្ថបទនេះឡើង ដោយប្រើប្រាស់ចំណេះ​ដឹងបន្តិចបន្តួច ដែលធ្លាប់ទទួលបានពីនរវិទ្យានាពេលកន្លងមក​ដើម្បីទុកជា​ឯកសារអនុស្សាវរីយ៍សម្រាប់វិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្ត្រ​និងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គម ប្រើប្រាស់ជាគុណប្រយោជន៍សាធារណៈតទៅ។ ដោយឡែក ក្នុងដំណើរសិក្សាស្វែងយល់ពីមុខវិជ្ជានេះទៀតសោត ខ្ញុំបានប្រមូលផ្ដុំយកចិត្តទុកដាក់បង្ហាញជូនតែទៅលើអ្វីដែលជាចំណេះដឹងមូលដ្ឋានរបស់នរវិទ្យា ព្រមទាំងការប្រើប្រាស់ជាសារប្រយោជន៍នៃមុខវិជ្ជានេះ ចំពោះជីវភាពរស់នៅក៏ដូចជា ដំណោះស្រាយបញ្ហាលំបាកក្នុងការរស់នៅរបស់មនុស្សជាតិបច្ចុប្បន្នដែលកំពុងចោទឡើង ស្ទើរគ្រប់វិស័យនិង គ្រប់ទិសទីនៅលើសកលលោកយើងតែប៉ុណ្ណោះ។ អាស្រ័យហេតុនេះ សូមប្រិយមិត្តអ្នកអាន ចូលរួមស្វែងយល់ពីចំណុចអស់ទាំងនោះ ជាមួយនឹងរូបខ្ញុំ តាមខ្លឹមសារបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅ៖

PDF Embedder requires a url attribute នរវិទ្យា

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*