វិទ្យាស្ថានប្រជុំពិភាក្សាលើផែនការអនុវត្តរបស់នាយកដ្ឋានទស្សនវិជ្ជា និង សង្គមវិទ្យា

នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារ ១៥រោច ខែបុស្ស ឆ្នាំជូត ត្រីស័ក ព.ស. ២៥៦៥ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ផុន កសិកា បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាលើសំណើគម្រោង​អត្ថបទ​ស្រាវ​​ជ្រាវ​របស់នាយកដ្ឋានទស្សនវិជ្ជា និង សង្គមវិទ្យា សម្រាប់ចុះផ្សាយក្នុង​កាលិក​​បត្រស្រាវជ្រាវ ដែលមានចំណងជើងថា «បុព្វហេតុ និង ផលប៉ះពាល់នៃការបែក​បាក់គ្រួសារក្នុងសង្គមកម្ពុជា៖ ករណីសិក្សាក្នុងសហគមន៍……និង សង្កាត់ស្ទឹងមាន​ជ័យ៣»។

កិច្ចពិភាក្សាសម្រេច៖

-បន្ថែមវត្ថុបំណង

-បន្ថែមខ្លឹមសារក្នុងសេចក្ដីផ្ដើម

-បន្ថែមវិធីសាស្ត្រស្រាវជ្រាវ (ប្រើទាំងវិធីគុណភាព និង បរិមាណ) និង

-បន្ថែមឯកសារយោង។

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*