អត្ថបទ អ្នកនិពន្ធ នូ ហាច

ដោយលោក ឃិន យ៉ង់ នាយកដ្ឋានកិច្ចការទូទៅ

វិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គម

នៃរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា

១- ជីវប្រវត្ដិអ្នកនិពន្ធ

លោក នូ ហាច ជាអ្នកនិពន្ធមួយរូបដែលមានកេរ្ដិ៍ឈ្មោះល្បីល្បាញ ក្នុងជំនាន់ស្របាល​គ្នានឹងលោក រឹម គីន ដែរ។ គាត់ក៏បានទទួលការសិក្សាពីសាលាទំនើបដែរ ហើយបាន​តែងនិពន្ធស្នាដៃប្រលោមលោកជាច្រើន​ក្នុង​សម័យ អាណាព្យាបាលបារាំង និងដើម​សម័យឯករាជ្យ ជាអាទិ៍រឿងផ្កាស្រពោនដែលត្រូវបានបញ្ចូលក្នុង​កម្ម​វិធីសិក្សាថ្នាក់ មធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ ។ សូមអានខ្លឹមសារទាំងស្រុងជាហ្វាលភីឌីអេសដូចតទៅ៖

3-អ្នកនិពន្ធនូហាច

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*