ដោយលោក ឃិន យ៉ង់ នាយកដ្ឋានកិច្ចការទូទៅ

វិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គម

នៃរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា

១- ជីវប្រវត្ដិអ្នកនិពន្ធ

លោក នូ ហាច ជាអ្នកនិពន្ធមួយរូបដែលមានកេរ្ដិ៍ឈ្មោះល្បីល្បាញ ក្នុងជំនាន់ស្របាល​គ្នានឹងលោក រឹម គីន ដែរ។ គាត់ក៏បានទទួលការសិក្សាពីសាលាទំនើបដែរ ហើយបាន​តែងនិពន្ធស្នាដៃប្រលោមលោកជាច្រើន​ក្នុង​សម័យ អាណាព្យាបាលបារាំង និងដើម​សម័យឯករាជ្យ ជាអាទិ៍រឿងផ្កាស្រពោនដែលត្រូវបានបញ្ចូលក្នុង​កម្ម​វិធីសិក្សាថ្នាក់ មធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ ។ សូមអានខ្លឹមសារទាំងស្រុងជាហ្វាលភីឌីអេសដូចតទៅ៖

3-អ្នកនិពន្ធនូហាច

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  1. Daftar Slot Online
  2. Slot Demo 2023 Gratis
  3. Game Slot Online
  4. Situs Slot Gacor
  5. Slot Online Terpercaya
  6. Link Slot Gacor Malam Ini
  7. Link Slot Gacor 2023
  8. Info Slot Gacor Malam Ini
  9. Slot Gacor Hari Ini