ទស្សនាវដ្តីវិទ្យាស្ថានមនុស្ស និងសង្គមសាស្រ្តចេញផ្សាយលេខ១សម្រាប់ឆ្នាំ២០២២

ការចេញផ្សាយទស្សនាវដ្តីលេខ១ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២២ របស់វិទ្យាស្ថាន​មនុស្ស​សាស្រ្ត​និង​វិទ្យាសាស្ត្រសង្គម នៃរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា គឺជាទស្សនា​វដ្តី​ដែលរៀបចំចងក្រង​ពីលទ្ធ​ផល​ស្រាវជ្រាវរបស់​មន្រី្តវិទ្យាស្ថាននីមួយៗ។ ដូចនេះ បើប្អូនៗសិស្សានុសិស្ស និស្សិត និង អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវទូទៅ ចង់ពង្រឹងនូវ​ចំណេះដឹងថ្មីបន្ថែមទៀត សូមអានខ្លឹមសារពិស្តារ ដូចខាងក្រោម៖

Full_ទស្សនាវដ្ដី_កុម្ភៈ_២០២២

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*