ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ផុន កសិកា បានអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំ «ពិនិត្យ និងពិភាក្សា លើការបង្កើត​និមិត្តសញ្ញានៃបណ្ណសារដ្ឋានជាតិនៃកម្ពុជា»

ដោយមានការចាត់តាំងពីឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យប្រធានរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា..នាព្រឹកថ្ងៃពុធ ទី១៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ផុន កសិកា ប្រធាន​វិទ្យា​ស្ថានមនុស្សសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្តសង្គម នៃរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា បានចូលរួម​កិច្ច​ប្រជុំ «ពិនិត្យ និងពិភាក្សា លើការបង្កើតនិមិត្តសញ្ញានៃ​បណ្ណសារ​ដ្ឋានជាតិនៃ​កម្ពុជា»​ នៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៉ីង ថូរ៉ាក់ស៉ី រដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រី និងជារដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការនៃទីស្តីការគណៈ​រដ្ឋ​មន្ត្រី​ និងឯកឧត្តម ឆឺយ រឿន រដ្ឋលេខាធិការនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី។

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*