ការសិក្សាស្វែងយល់អំពី របៀបរបបរស់នៅ, ការរកស៊ីប្រកបមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិត, ប្រពៃណី, ទំនៀមទម្លាប់ ក៏ដូចជាកិច្ចប្រតិបត្តិសាសនា របស់បងប្អូនខ្មែរ-ឥស្លាម នៅប្រទេសកម្ពុជា

May be an image of 3 people, people sitting, people standing, office and indoor

នាថ្ងៃអង្គារ ទី២៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ផុន កសិកា ប្រធានវិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គម នៃរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា និង សហការី បានចូលជួបឯកឧត្តម ណូ ម៉ាត់សាត អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងធម្មការ និង សាសនា ក្នុងគោលបំណងសិក្សាស្វែងយល់អំពី របៀបរបបរស់នៅ, ការរកស៊ីប្រកបមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិត, ប្រពៃណី, ទំនៀមទម្លាប់ ក៏ដូចជាកិច្ចប្រតិបត្តិសាសនា របស់បងប្អូនខ្មែរ-ឥស្លាម នៅប្រទេសកម្ពុជា។

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*