ការស្រាវជ្រាវសម្រាប់ចុះផ្សាយក្នុងកាលិកបត្រស្រាវជ្រាវវិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គម

»»ការស្រាវជ្រាវសម្រាប់ចុះផ្សាយក្នុងកាលិកបត្រស្រាវជ្រាវវិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គម៖ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ផុន កសិកា ប្រធានវិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គម នៃរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា និងមន្ត្រីស្រាវជ្រាវវិទ្យាស្ថាន បានចុះសិក្សាស្រាវជ្រាវ តំបន់អង្គរខេត្តសៀមរាប ដើម្បីសរសេរអត្ថបទចុះផ្សព្វផ្សាយក្នុងកាលិកបត្រស្រាវជ្រាវមនុស្សសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គម (Cambodian Journal of Humanities and Social Sciences)។»ការសិក្សាស្រាវជ្រាវផ្ដោតលើប្រធានបទ៖ ១- ប្រាសាទបែរមុខទៅទិសខាងលិច៖ ករណីសិក្សាប្រាសាទពណ្ណរាយ ក្នុងស្រុកកំពង់លែង ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង២- ក្បួនដង្ហែរព្រះមហាក្សត្រខ្មែរ តាមរយៈចម្លាក់នៅប្រាសាទអង្គរវត្ត និង ប្រាសាទបាយ័ន។

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*