ក្របីឃ្លៀចស្ទើផុតពូជ ក្នុងស្រុកកំពង់លែង ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

ប្រជាកសិករខ្មែរក្រៅពីធ្វើស្រែចម្ការ ដាំដំណាំហូបផ្លែ និងបន្លែបង្ការដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រួសារ។ ក្រៅពីការធ្វើកសិកម្ម អ្នកស្រុកចិញ្ចឹមសត្វមាន់ ទា និង សត្វគោក្របី ជារបរបន្ថែមទៀត។ការចិញ្ចឹមគោ និង ក្របី ជាចំណែកជួយដល់សេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារខ្លាំង។ ជាធម្មតា ពូជក្របីនៅស្រុកខ្មែរមានដូចជាក្របីពូជក្របីស្រងែ ក្របីសំពៅ និង ក្របីឃ្លៀច។ជាក់ស្ដែង នៅស្រុកកំពង់លែងមានការចិញ្ចឹមគោ ក្របីច្រើន ក៏ប៉ុន្តែពូជក្របីឃ្លៀចមានតែ២គត់ ក្នុងស្រុកកំពង់លែង ទាំងមូល។

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*