បញ្ហាប្រឈម និង ឱកាសសម្រាប់សហគ្រាសតូចនិងមធ្យមនៅកម្ពុជា

នារសៀលថ្ងៃអង្គារទី២០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ នេះដែរលោកបណ្ឌិត ឈឿន សាវន ប្រធាននាយកដ្ឋានសេដ្ឋកិច្ចនិងទេសចរណ៍ នៃវិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គម នៃរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា បានចូលរួមជាវាគ្មិន ដែលមានប្រធានបទ «បញ្ហាប្រឈម និង ឱកាសសម្រាប់សហគ្រាសតូចនិងមធ្យមនៅកម្ពុជា: ករណីសិក្សាហាងកាហ្វេក្នុងស្រុកចំនួន៥ ក្នុងក្រុងភ្នំពេញ»។វិទ្យាសាស្ត្រ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*