សិក្ខាសាលាស្តីពី«លំហូរពល ករទេសន្តរប្រវេសន៍ កម្ពុជា៖ ផលប្រយោជន៍និង បញ្ហាប្រឈម»

April 15, 2020 Yin Po 0

នៅថ្ងៃអង្គារ ៩កើត ខែកត្តិក ឆ្នាំកុរ ឯកស័ក ព.ស. ២៥៦៣ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ វិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្រ្ត និងវិទ្យាសាស្រ្តសង្គម នៃរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជាបានរៀបចំសិក្ខាសាលាស្តីពី លំហូរពលករទេសន្តរប្រវេសន៍កម្ពុជា៖ ផលប្រយោជន៍ និងបញ្ហាប្រឈម ដើម្បីធ្វើការបង្ហាញពីលទ្ធសិក្សាស្រាវជ្រាវលើប្រធានបទ លំហូរពលករទេសន្តរប្រវេសន៍កម្ពុជា៖ ផលប្រយោជន៍ និងបញ្ហាប្រឈម នៅកម្ពុជា

លោកបណ្ឌិត ផុន កសិកា ប្រធានសី្តទីចូលរួមជាវាគ្មិនក្នុងសិក្ខាសាលាអន្ដរជាតិ នៅសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន

April 13, 2020 Yin Po 0

លោកបណ្ឌិត ផុន កសិកា ប្រធានសី្តទីចូលរួមជាវាគ្មិនក្នុងសិក្ខាសាលាអន្ដរជាតិ នៅសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន