ការអនុវត្តការងាររដ្ឋបាលអប់រំនៃវិទ្យាល័យប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនអម្ពវ័នជំនីកក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំ

July 28, 2022 HEANG SOCHETRA 0

ការអនុវត្តការងាររដ្ឋបាលអប់រំនៃវិទ្យាល័យប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនអម្ពវ័នជំនីកក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំ (The Implementation of the Educational Administration in Bun Rany Hun Sen Amporvorn Chhumnik High School in Tbong Khmum Province)» ស្រាវជ្រាវដោយ លោក ប៉ាន់ សំណាង មន្ដ្រីនៃនាយកដ្ឋានវិទ្យាសាស្ដ្រអប់រំ […]

កិច្ចប្រជុំប្រចាំខែរបស់នាយកដ្ឋានវិទ្យាសាស្រ្តអប់រំ

June 22, 2021 Yin Po 0

នៅព្រឹកថ្ងៃទី២២​ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ វេលាម៉ោង ៩ម៉៣០នាទី នាយកដ្ឋានវិទ្យាសាស្រ្តអប់រំ នៃវិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្រ្តនិងវិទ្យាសាស្រ្តសង្គម បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំប្រចាំខែរបស់ខ្លួនដើម្បីត្រួតពិនិត្យ និងតាមដានការអនុវត្តការងារស្រាវជ្រាវ ដែលមានរបៀបវារៈដូចខាងក្រោម៖ របាយការណ៍ប្រចាំឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០២១ ត្រួតពិនិត្យការងារស្រាវជ្រាវគម្រោងនាយកដ្ឋាន រៀបចំផែនការស្រាវជ្រាវសម្រាប់អត្ថបទកាលិកបត្ររបស់វិទ្យាស្ថាន ផ្សេងៗ សមាសភាពចូលរួមកិច្ចប្រជុំមាន៖ លោក ​មាឃ សារី ​ លោកបណ្ឌិត សូ សុធីរ លោក លី […]

នាយកដ្ឋានវិទ្យាសាស្រ្តអប់រំ ភារកិច្ច

April 10, 2020 Yin Po 0

នាយកដ្ឋានវិទ្យាសាស្រ្តអប់រំមានភារកិច្ចដូចខាងក្រោម៖ សិក្សាស្រាវជ្រាវនិងវិភាគលើវិស័យអប់រំកុមារតូច មត្តេយ្យ ចំណេះទូទៅ ឧត្តមសិក្សា និងក្រោយឧត្តមសិក្សា សិក្សាស្រាវជ្រាវនិងវិភាគលើគោលនយោបាយអប់រំនិងកម្មវិធីសិក្សា សិក្សាស្រាវជ្រាវនិងវិភាគលើការងារអប់រំក្រៅប្រព័ន្ធ ការអប់រំមិនផ្លូវការ និងការអប់រំពិសេស សិក្សាស្រាវជ្រាវនិងវិភាគលើវិធីបង្រៀននិងការរៀន សិក្សាស្រាវជ្រាវនិងវិភាគលើទ្រឹស្តីពាក់ព័ន្ធនឹងការអប់រំ អនុវត្តភារកិច្ចផ្សេងៗទៀតដែលវិទ្យាស្ថានប្រគល់ជូន។