ក្រុមអ្នកសរសេរប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសកម្ពុជា

នៅព្រឹកថ្ងៃចន្ទ ៦រោច ខែបុស្ស ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស. ២៥៦៤ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ សមាជិកក្រុមអ្នកសរសេរប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសកម្ពុជា(ក្រុមសម័យទំនើប)និង(ក្រុមសម័យក្រោយអង្គរ)បានរៀបចំប្រជុំក្រុមជាលើកដំបូងសម្រាប់ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ ហើយកិច្ចប្រជុំនេះមានរបៀបវារៈ៖

  • ពិភាក្សាមាតិកា
  • ផ្សេងៗ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*