ក្រុមអ្នកសរសេរប្រវត្តិសាស្ត្រ ប្រទេសកម្ពុជា «ក្រុមសម័យ ក្រោយអង្គរ» បន្តប្រជុំពិភាក្សា

នាព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទ ១២ កើត ខែមាឃ ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស ២៥៦៤ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ សមាជិកក្រុមអ្នកសរសេរប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសកម្ពុជា នៃរាជបណ្ឌិត្យ​សភាកម្ពុជា «ក្រុមសម័យក្រោយអង្គរ» បានប្រជុំពិភាក្សា និងសម្រេចអំពីមាតិកា។

ក្នុងនោះក្រុមលេខាធិការដ្ឋានគម្រោងក៏បានចូលរួម និងថតរូបភាព វីដេអូ សម្រាប់ផលិតជាវីដេអូឯកសារនៃដំណើរការសរសេរប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសកម្ពុជា។

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*