សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន ចេញ​អនុក្រឹត្យ ស្ដីពីប្រាក់បេស​ក​កម្ម​នៅក្នុង និងក្រៅប្រទេស​សម្រាប់​រដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់​ក្រោម​ជាតិ ​​​​

January 14, 2021 Yin Po 0

 កាលពីថ្ងៃទី១២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១នេះ សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋ មន្ដ្រីនៃកម្ពុជា បានចេញអនុក្រឹត្យ ស្ដីពីប្រាក់បេសកកម្មនៅក្នុង និងក្រៅប្រទេស សម្រាប់រដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់ក្រោមជាតិ។ សម្ដេចតេជោតេជោក៏បានបញ្ជាក់ថា «អនុក្រឹត្យនេះ កំណត់អំពីវិធាន និងនីតិវិធីនៃការអនុវត្ដប្រាក់បេសកកម្មនៅ​ក្នុង​ប្រទេស និងក្រៅប្រទេស ដើម្បីលើកកម្ពស់ ប្រសិទ្ធភាព ភាពសក្ដិសិទ្ធិ តម្លាភាព និងគណនេយ្យភាព នៃការបំពេញបេសកកម្ម នៅក្នុងប្រទេស […]

អនុក្រឹត្យស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តិទៅនៃរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា

August 11, 2020 Yin Po 0

នេះជាខ្លឹមសារទាំងស្រុងនៃអនុក្រឹត្យស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តិទៅនៃរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា​ មានដូចខាងក្រោម៖