នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រ ទី១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ផុន កសិកា ប្រធានវិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គម និងថ្នាក់ដឹកនាំនៃរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា បានអញ្ជើញចូលរួមក្នុង ពិធីចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណនៃការយោគយល់គ្នារវាង ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រូ និង ក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍ ស្តីពី៖ « កិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើការរៀបចំប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថល ការរៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និងការតភ្ជាប់អ៉ីនធឺណិត និងការដាក់ឱ្យប្រលថ្នាល ឬ សេវារដ្ឋាភិបាលឌីជីថល (DGP) » ដែលប្រព្រឹត្តទៅ នៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី។